Agotos duonelė.

Paklausė anonimas Vasario 10, 2012 Tema: Bažnyčia
Garbė Jėzui Kristui. Labai noriu išgirsti Jūsų nuomonę apie šventintą Šv. Agotos duonelę. Apie Šv. Agotą ir jos istoriją aš zinau, bet klausimas būtų : Kam reikia papildų ir garbinti stabus, tikint, kad apsaugos nuo gaisrų, avarijų, ligų jei tikim Jėzum Kristum, kodėl bažnyčia tai toleruoja ir prisideda prie to?
Dėkoju už atsakymą. Būkit palaiminti.T

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Birželio 4, 2012

Per amžius Amen! Ačiū už palaiminimą.

Pirmiausiai kviečiu pažvelgti į maldą, kuria yra laiminama duona šv. Agotos dieną (vasario 5):

Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, Tu esi mums gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, tad šventosios mergelės ir kankinės Agotos garbei palai+mink (čia kunigas lamina darydamas kryžiaus ženklą)šią duoną ir vandenį, kaip priemonę prieš gaisro nelaimę, kad, kur ji bus nunešta ir padėta, tuojau ugnis išblėstų ir visiškai užgestų. To prašome Tave (Jėzau), kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen

Matote, malda pradedama kreipimusi į Jėzų ir konkrečiai palaimos prašoma jo vardu. Malda taipogi baigiama kreipumusi į Jėzų. Tad ši duona nėra papildas ir stabas.

Sakramentalijos įsteigtos Bažnyčios ne Jėzaus. Kam? Kai kurioms bažnytinėms tarnyboms, kai kurioms žmogaus būsenoms, labai įvairiems krikščioniško gyvenimo atvejams. Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą.

Jėzus yra pasakęs, kad jei turėtume tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį, tai galėtume liepti medžiui išsirauti ir pasisodinti jūroje. Jei žmogui svarbi ši sakramentalija, o Jums ne, tai nerieškia, kad ją galime nuneigti ir sakyti, čia stabas. Yra nemažai atvejų, kur žmonės liudija, kad kilus gaisrui iš tikrųjų ugnis arba greitai užgesdavo, arba vietos, kur Agotos duonelė budavo padėtos visai likdavo nepaliestos liepsnos. 

Jei namuose bus padėta duonelė, bet žmogus nesinaudoja kitais sakramentais ir apskritai gyvena gyvenimą, nesiderinantį su krikščioniška dvasia, tai sakramentalijos veikimas ir Jėzaus globa lygu nuliui. 

Tad kviečiu ne kartą įsiskaityti į laiminimo maldą. Ir įsitikinti, kad per Jėzaus palaiminimą ta duona laiminama. Ir ji tik ženklas, vedantis mus į susitikimą su Gyvenimo Duona Šventosiose Mišiose. 

Bukit Dievo palaimoj ir Jūs.

Užduoti Klausimą

Temos


...