Dangaus karalystės slėpiniai

Paklausė Klausimas Kovo 31 Tema: Biblija
Ką norima pasakyti Mt 11, 12 eil.: ,,Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia''?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Spalio 8
Tik retais atvejais atskira eilutė ar sakinys turi konkrečią prasmę, o Šventąjį Raštą reikia suvokti per bendrą prasmę ir tikslą. Konkrečioje ištraukoje (skyrelyje) kalbama apie Dievo karalystę, ko skelbti ir steigti atėjo Mesijas. Tačiau tos karalystės viziją turėjo vienokią fariziejai, kiek kitokią - Žydų tauta ir visai kitokią - Kristus. Jis tad kalba apie Joną Krikštytoją, kaip Dievo Karalystės šauklį ir jį vaizduoja kaip visiškai svetimą žemiškajai gerovei. Skurdo įvaizdis dažnai siejamas su "nieko nereikia daryti", tačiau Jėzus primena, kad Karalystę laimi "smarkieji", t.y. tie, kurie įdeda energijos ir pastangų, nors tos pastangos nėra orientuotos į "šio pasaulio" dalykus.
Užduoti Klausimą

Temos


...