Angelams nei drabužiai, nei sparnai nereikalingi?Aci0

Paklausė Gintautas Balandžio 2 Tema: Šventieji
Labas  diena,
kaip paaiškinti, kad mažėja naujų šventųjųratas?
Ar tarp Jėzaus Kristaus karių -ktyžiuočių ir kalavijuočių yra šventųjų? Juk  jie vykdė Popiežių valią.
Kryžiuočių ordinas turėjo Marijos vardą. Su Jos vardu lūpose kryžiuočiai niokojo Lietuvą.
Kas Lietiuvai i tokios GLOBĖJOS ?
Italai, ispanai ir brazilai pamaldiausios tautos. Tai gal COVID-19 reikia laikyti palaima?
 Ar ne laikas būtų Lietuvos Bažnyčiai kreiptis į Vatikaną kad pasmerktų Kryžiuočių ordino
veiklą.?
P.S.Mano įsitikinimu, Dievas yrą dvasia ir neturi nieko benda su Visatos sukūrimu.Ir Angelai pataria ir įspėja, sunaikinti COVID -19 jie negali.
Savo Angelui sargui aš labai dėkingas.   Labai dėkoju už atsakymus. Tepadeda Jums Dievas
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kas yra cherubinai?
Užduoti Klausimą

Temos


...