nežinau, kaip pasielgti

Paklausė Julijus Balandžio 3 Tema: Nuodėmė
Garbė Jėzui Kristui.

Nerimauju dėl savo artimo giminaičio požiūrio ir nežinau, kaip man, kaip tikinčiam, dera elgtis su tuo asmeniu bendraujant. Tas asmuo yra krikščionis, tikintis, daug meldžiasi ir lanko Šv. Mišias, bet nuolat atvirai demonstruoja neapykantą kai kuriems politikams, neapkenčia migrantų ir kitataučių (visaip juos plūsta, keikia, kaltina dėl visų nelaimių,t.t.). Kai einame drauge į Šv. Mišias ir priimame Komuniją, netrukus einant namo, jis vėl pradeda pokalbį apie ,,tuos bjaurybes''. Taip pat kritikuoja Popiežių ( kad Jis esąs palankus tiems ,,bjaurybėms teroristams'', t.y. kitataučiams, kad Jis nesiima,,realių veiksmų'' liepdamas pasaulio politikams sustabdyti pasaulio ginklavimąsi, kad neatskiria nuo Bažnyčios tų, kurie gamina, perka ir parduoda ginklus,t.t.), kitataučius ar kitakalbius kunigus (pvz. kad kunigas netaisyklingai kalba per pamokslus, nes esąs ne lietuvis, arba kad kunigas ,,politikuoja''). Kai neseniai karantino metu Popiežius suteikė savo ypatingąjį palaiminimą Urbi et Orbi, mano giminaitis apie tai atsiliepė gana niekinamai, girdi, jam nereikia tokio netikusio Popiežiaus palaiminimo... Kai bandau šiam žmogui paaiškinti, kad taip elgtis nedera, kad jis daro nuodėmę, gaunu tą patį atsakymą: ''Ką jau padarysi, aš turbūt vistiek į pragarą eisiu dėl tokių minčiu, man neišeina kitaip galvoti''.  Dabar per karantiną ypač daug susiskambiname, bendraujame su šiu giminaičiu, jis man tikrai brangus. Man šiuo nelengvu metu tikėjimas labai padeda, suteikia stiprybės, dažnai meldžiuosi ir už šį žmogų,bet tuo pačiu man skaudu kasdien išgirsti, kaip jis pila tą patį purvą ant  dvasininkų, politikų, emigrantų ir t.t. Mano giminaitis jau garbaus amžiaus, nelabai tikiuosi pakeisti jo nuomonę, bet man labai skaudu dėl jo požiūrio... Neramu dėl jo amžinojo likimo... Ką galėčiau padaryti dėl šio žmogaus, kaip jam padėti? Patarkite.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Balandžio 10
Deja, išpuikęs Jūsų giminaitis. Puikybę pripažinti labai sunku. Jums linkiu melstis už savo giminaitį. Melsti jam atsivertimo malonės.
Užduoti Klausimą

Temos


...