Dalyvavimas civilinėje metrikacijoje

Paklausė Tema: Santuoka
Garbė Jėzui Kristui!
Duktė ruošiasi civilinei santuokai, bažnytinės santuokos negali būti, dėl būsimo vyro (vyras buvo susituokęs civiline ir bažnytine santuoka, dabar civiliškai išsiskyręs). Kalbėjome dėl galimybės kreiptis į bažnytinį teismą dėl vyro bažnytinės santuokos anuliavimo (arba ne, priklausomai nuo aplinkybių). Tačiau tuo klausimu kalbėtis nenori.
Yra didelių abejonių dėl mūsų (tėvų) dalyvavimo civilinėje ceremonijoje (santuokoje) tikslingumo, nenorint suteikti iliuzijos, kad pritariame tokiai (tik) civilinei santuokai. Be to, abejojame ar mūsų dalyvavimas dukters (jaunosios) civilinėse vestuvėse, būtų geras pavyzdys mūsų kitiems vaikams, dukters (jaunosios) jaunesniems broliams ir sesėms, ar priimdami sprendimą dalyvauti civilinėje santuokoje, savo dalyvavimu nepaniekinsime kitų katalikų ir savo supratimo apie santuokos šventumą.
Kaip manote, ar tinka katalikams tėvams dalyvauti vaikų tik civilinėje santuokoje, neplanuojant vaikams tuoktis bažnyčioje, t.y.planuojant vaikams gyventi sutuoktinių gyvenimą be bažnytinės santuokos?
Iš anksto dėkoju už atsakymą.
Sudiev.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Raidiškai labai gražiai čia viską surašėte. Ko labiau iš tiesų bijote: pagarbiai Dievo ar prasto jūsų vardo žmonių akyse?  Dėl širdies kietumo galite nepriekaištingai atrodyti žmonių akyse, bet galite visam likusiam gyvenimui prarasti tai, kas Jums patikėta kaip Dievo dovana - savo vaiką. Labai ilgai buvo manoma kad gerbk savo tėvą ir motiną tai įsakymas tik vaikams. Deja, tai įsakymas ir tėvams, kurie turi gerbti savo vaikus ir jų teisėtus pasirinkimus. Aiškiai suprantate, kad Jūsų dukrai neįmanoma dabar gyventi kitaip, bet linkėkite jai būti laimingai tiek, kiek ji dar gali būti laiminga civilinėje santuokoje. Kiek suprantu esate tikintys tėvai ir sunku suvokti, kodėl taip nutiko? O kaip nutiko, kad Tėvas Jėzų atidavė nukryžiuoti? Iš tikėjimo Dievu kalbėkitės maldoje su Juo apie viską, kaip jaučiatės, kad Jums pikta, liūdna, bet pripažinkite, jog stengėtės daryti viską, ką supratote esant geriausia. Iš tikėjimo Dievu melskitės už savo dukrą, būsimo žento atsivertimą. Jis dar nepažįsta Dievo taip, kaip pažįstate jį jūs. Taigi, drąsos būti su savo dukra ir linkėti jai laimės, o savo kietą širdį atiduokite į Dievo rankas. Yra tokia malda: "Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį panašią į savo širdį". Pabandykite tai ištarti bent kartą per dieną.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...