Vergovė Senajame Testamente

Paklausė Ieškantis Balandžio 25 Tema: Biblija
Garbė Jėzui Kristui.

Ar ST Iš 21 eilutes apie vergus ir šeimininkų elgesį su jais reikia suprasti tiesiogiai pažodžiui? Man skaudu skaityti tokius žodžius kaip ,,Jei savininkas primuštų savo vergą ar vergę lazda ir vergas tuojau pat mirtų, jis bus nubaustas. Tačiau jei vergas išliktų dieną ar dvi gyvas, savininkas neturi būti baudžiamas, nes vergas yra jo nuosavybė'' (Iš 21, 20-21) arba ,, Jei kas parduos savo dukterį į verges, ji neišeis laisva, kaip išlaisvinami vyrai vergai.  Jei ji nepatiktų savo šeimininkui, kuris sau ją buvo pasiskyręs, tada jis turi leisti ją išpirkti. Jis neturės teisės ją parduoti pašaliečiams, nes su ja apgaulingai pasielgė.  Jei jis paskirtų ją savo sūnui, tada elgsis su ja kaip su dukterimi. Jei kas paimtų kitą žmoną, jis nesumažins pirmosios žmonos maisto, drabužių ar vedybinių teisių. O jei tų trijų dalykų jai nepadarytų, ji išeis laisvėn veltui, be išsipirkimo“(Iš 21, 7-11).
Juk Viešpats yra gailestingas ir myli kiekvieną žmogų,skatina būti gailestingus net su mums pikta linkinčiais, nesmerkti, nesmurtauti. O vergijos esmė, mano supratimu, - žmogaus sudaiktinimas, išnaudojimas, nuvertinimas, ypač moterų. Štai skaitome, kad jei sumuštas lazda vergas dar išgyventų pora dienų ir tik tuomet mirtų, tuomet šeimininkas neturi būti niekaip nubaustas... Ar tai reiškia - mušk savo vergą, žalok, kiek nori, nes jis tavo nuosavybė, tik nenužudyk iš karto?? Nejaugi pats Viešpats tokiam santykiui pritarė ir liepė Mozei perduoti tokį mokymą izraelitams?
Neturiu teologinio išsilavinimo, esu paprastas žmogus, ir man Biblija pirmiausia -be galo mylinčio Dievo laiškas mums, gailestingumo ir tikėjimo žmogumi liudijimas, tad greičiausiai šioje ST vietoje nesupratau kokių nors simbolių, konteksto ar perkeltinės prasmės. Gal galėtumėte paaiškinti? Ačiū.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Spalio 10
Dalis Biblijos parašyta labai senais laikais, gyvuojant žiauriems papročiams. Tie tekstai buvo rašomi, kad žmonės pasidarytų kiek jiems buvo įmanoma geresniais ir jautresniais. Dievas pamažu auklėjo žmones, kvietė į gėrį ir šiandien jau turime krikščionišką, daug žmogiškesnę visuomenę. Tačiau Dievas ir toliau žmones moko būti dar jautresniais ir teisingesniais.
Užduoti Klausimą

Temos


...