Kodėl Dievas jau dabar neišrauna "raugių"?

Paklausė Tema: Religija
Rekolekcijose viena iš užduočių buvo apmąstyti Mt 13, 24-30.
Sukėlė daug prieštaringų minčių ir net abejonių ar Dievas tikrai teisngas...Kodėl jis iškart neišrauna tų "raugių"-juk jei jau gimė raugėmis, tai jau nepasikeis..Kam jas laikyt iki paskutinio Teismo?...Ar čia tikimasi tam tikros transformacijos, bet jei raugės demono kūrinys, tai tarsi jau ir beviltiška, kad pasikeistų...O gal palieka jas tam, kad ir "kviečiams" nebūtų per lengvas gyvenimas, kad neišpuiktų?..Būtų įdomu, koks teisngas ataskymas iš teologinės pusės? Man tai vienas prieštaringiausių Jėzaus palyginimų...Tas "kad neišrautumėm su jomis ir kviečių" neįtikina-juk Dievas tikrai gali atskirt pelus nuo grūdų?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

emz... pirmas dalykas kuriuo aš abejočiau - tai ar tikrai raugės yra žmonių grupė, kuri yra priešinga "kviečiams" :)

vienas iš smagiausių dalykų Biblijoje, man rodos, yra leisti pačiai Biblijai interpretuoti žodžius esančius joje. Aišku, tam reikia bent jau apgraibomis pažinoti visą Bibliją, tačiau šitas dalykas juk nėra neįveikiamas :)

Žvelgiant į palyginimą apie rauges Mato Evangelijoje, krenta į akis jo panašumas su Mk 4:26-29. Netgi galima žvelgti į Mato tekstą kaip tam tikrą kritiką Morkaus teksto atžvilgiu. Maždaug: "Ne viskas yra taip paprasta - kol žmogus miega, gali įvykti kas tik nori".

Žinoma, Morkaus Evangelijoje norima parodyti, kad Dievo Karalystės augimas priklauso nuo Dievo. Mato Evangelija šią mintį išplečia ir rodo, kad tai - taipogi ir kitų, su Dievu susijusių asmenų reikalas (atkreipkite dėmesį, kokie svarbūs tarnai bei pjovėjai).

-x-x-x-

Dar reikėtų prisiminti ką semitinėje mąstysenoje reiškia "būti sūnumi" - tai nurodo ryšį, bendrumą, pritarimą, netgi įgūdį. Pvz. būdas pasakyti, kad Nojus buvo šešių šimtų metų amžiaus yra: "Nojus buvo šešių šimtų metų sūnus". Arba pvz. hebraiškas pasakymas "izraelitai", pažodžiui skamba "Izraelio sūnūs".

Tad ir mūsų palyginime reikėtų būtent šia prasme žiūrėti į tą "sūnystę" - būti "karalystės sūnumi" (dar žr. Mt 8:12), tokiu atveju reikštų "elgtis taip, kaip Karalystės sūnui dera", arba "likti ištikimam Karalystei", arba, Biblijos žodžiais kalbant "įdėti savo širdį į karalystės siekimą" ir t.t. ir pan.

Ką reiškia būti "piktojo sūnumi" - geras klausimas. Šis išsireiškimas daugiau niekur nesutinkamas Biblijoje, tačiau Jn 8:44 galėtų būti gana neblogas raktas :) Čia "piktasis/velnias/šėtonas" yra "tėvas" tų kurie netiki Kristaus dieviškumu ir Jo Sūnyste.

Taigi, šiuo atveju "piktojo sūnų" reikšmė aiškėja kaip "netikinčiųjų, Karalystei prieštaraujančiųjų ir ją atmetančiųjų" įvardijimas. Jono Evangelijoje jie vadinami tiesiog "pasauliu", Matas, atrodo, pasirinko "pritariančiųjų pikta, su piktu besivienijančiųjų" vardą, kurį semitiniu būdu pasako: "piktojo sūnūs".

-x-x-x-

Galiausiai ryškėja buvimo Karalystės arba piktojo sūnumi dinamiškumas.

Žinoma, lauke kviečiai nevirsta raugėmis, o raugės - kviečiais. Tačiau jei Biblijos tyrinėtojai teisūs, tai raugės yra tam tikra išsigimusi kviečių atmaina, kuri nuodinga todėl, kad joje veisiasi ir parazituoja tam tikras grybelis. Tokiu atveju raugių "panašumas" į kviečius darosi kur kas gilesnis, ne vien tik panaši išvaizda.

Žvelgiant į Mato Evangeliją (ypač minėtojo Morkaus Evangelijoje esančio palyginimo šivesoje), galiausiai, ryškėja vaizdas, kad palyginimas gali būti apie blogio tikrovę Bažnyčios (t.y. bendruomenės) viduje. Ta prasme, kad mes - Kristaus mokiniai, esame Viešpaties pasėlis. Tačiau piktasis irgi nesnaudžia ir stengiasi gadinti Viešpaties derlių.

Bendruomenei, žvelgiant į palyginimą, yra duodama laiko (galite vadinti tai Viešpaties Gailestingumo darbu) - kol kas dar galima keisti(s), bet taip yra tik iki pjūties.

-x-x-x-

Taigi, mėginant atsakyti į klausimą -

kodėl Dievas jau dabar neišravi raugių?

Todėl, kad neaišku, kas iš šitų raugių gali išaugti :)

Jei Dievas mane būtų "išravėjęs" man nesulaukus dvidešimt kažkelių metų - aš taip ir nebūčiau atsivertęs. Dabar gi, Jis turėjo man kantrybės ir - voilà - viena rauge mažiau :)

Aišku, šia kryptimi galima judėti toliau ir tada žvelgti į kviečių lauką kaip į savo gyvenimo "pasaulį", kuris yra užsėtas Viešpaties dovanomis skirtomis Karalystės siekimui.

Šiame lauke irgi yra ką susitvarkyti pačiam, kol Viešpats neatsiuntė pjovėjų :)

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...