Kiek moterų pirmosios pamatė kad Kristus prisikėlė

Paklausė Antisionistas Liepos 13, 2020 Tema: Biblija
Mk 16,1 Sabatui praėjus, Marija Magdalietė, Marija, Jokūbo motina, ir Salomė nupirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti.
Jn 20,1 Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo prie kapo ir pamatė, kad akmuo nuo kapo nuristas
Mt 28,1 Sabatui pasibaigus, auštant pirmajai savaitės dienai, Marija Magdalietė ir kita Marija atėjo pažiūrėti kapo
Lk 24,10 Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios papasakojo tai apaštalams

Taigi kiek moterų pamatė kad Kristaus kapas tuščias

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Liepos 28, 2020
Klausimas skamba panašiai, kaip kokiame matematikos uždavinyje. Esmė, kad Dievas matematikos nemoka. Jėzui apskritai buvo svarbu, prisikėlimo liudininkai. Jeigu esate krikštytas ir jūs esate pašauktas būti Jėzaus prisikėlimo liudininku. Ir kelintu numeriu esate pašauktas, visai nėra svarbu. Svarbu, kad esate pašauktas. Kaip sekasi atsiliepti? Atsakykite pats sau.
Užduoti Klausimą

Temos


...