Ką reiškia: gaunami atlaidai?

Paklausė Tema: Religija
Pvz. Už Šv.Rašto skaitymą pusę valandos (apmąstant) gaunami atlaidai.
Kaip suprasti atlaidų gavimą?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Dėl Šv. Rašto skaitymo, čia gal maišote su atgaila:)

Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Šį atleidimą tikintysis gauna tam tikromis sąlygomis sau arba mirusiesiems, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri kaip atpirkimo teikėja dalija Kristaus ir šventųjų nuopelnų lobį (plg. Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka, 312).

Atlaidams gauti reikia (plg. Paenitentiaria apostolica, Prot, Nr. 67/07/I):

  • būti malonės būvio arba atlikti išpažintį,
  • dalyvaujant šv. Mišiose priimti šv. Komuniją,
  • pasimelsti Šventojo Tėvo intencija,
  • sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.
image
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...