Nebegiedojamos giesmės?

Paklausė Tema: Malda
Garbė Jėzui Kristui!
Jau beveik metai, kaip vėl sugrįžau pas Dievą. Esu pasimetusi daugumoj dalykų, kyla klausimų. Jau žinau, kodėl iki Šv. Velykų negiedojom Aleliuja, tačiau kodėl nebegiedamas, o ,,deklamuojamas” garbės himnas, šventas ir Dievo avinėlis? Iki kada tai tesis? Ačiū už atsakymą.
Su Dievu!

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Skaitymai ir giedojimai yra liturgijos dalykai, palaikantys ir puošiantys žmonių pamaldumą, o po jais slypi Dievo mintis - Geroji Naujiena. Tos naujienos tinkamas suvokimas ir įgyvendinimas yra tikėjimo esmė, o liturgija - jos kintantis apipavidalinimas. Ji gali tam tikrose ribose būti keičiama dėl įvairių priežasčių.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...