Nebegiedojamos giesmės?

Paklausė augustė Rugpjūčio 25 Tema: Malda
Garbė Jėzui Kristui!
Jau beveik metai, kaip vėl sugrįžau pas Dievą. Esu pasimetusi daugumoj dalykų, kyla klausimų. Jau žinau, kodėl iki Šv. Velykų negiedojom Aleliuja, tačiau kodėl nebegiedamas, o ,,deklamuojamas” garbės himnas, šventas ir Dievo avinėlis? Iki kada tai tesis? Ačiū už atsakymą.
Su Dievu!
Užduoti Klausimą

Temos


...