Ar ši malda į šv. Juozapą yra patvirtinta Bažnyčios?

Paklausė Tema: Malda
GJK!

Ar ši malda patvirtinta Bažnyčios?

"Šventasis Juozapai, dėkoju, kad dar nevedžiau. Šventasis Juozapai, Tu žinai, Dieve, kokia turi būti mano žmona - padėk man ją sutikti. Šventasis Juozapai, padaryk, kad tai būtų gera žmona, kuri mane mylės ir gerbs, kaip Tu mylėjai ir gerbei Mariją. Šventasis Juozapai, nutrauk visas mano pažintis, kurios nepatinka Dievui. Šventasis Juozapai, pažadu išsaugoti skaistumą iki santuokos. Šventasis Juozapai, pažadu pirmąjį savo vaikelį pavadinti Juozapu arba duoti nors antrą vardą.Šventasis Juozapai, pasižadu paskelbti kitiems, kad tokią gerą žmoną turiu dėka Tavęs. Amen."

Dėkoju už atsakymą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Ši malda nėra oficialiai patvirtinta, kaip viešoji malda, kalbama Bažnyčios vardu. Tačiau joje nėra nieko, kas būtų priešinga Katalikų tikėjimui ir krikščioniškai dorai, todėl ja galima melstis privačiame pamaldume, taip pat platinti kitiems. Jei ta malda plačiai paplis ir bus mylima daugelio tikinčiųjų, gali būti kada nors patvirtinta ir kaip pačios Bažnyčios malda.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...