Koks yra parapsichologijos ir religijos santykis?

Paklausė Tema: Religija
Ar naudojami būdai rezultatui pasiekti kaip, pavyzdžiui, ekstrasenso pagalba randant dingusį žmogų ar sužinant kažkokias aplinkybes prieštarauja Bažnyčios mokymui ir yra smerktini? Kodėl negali Šv. Dvasia padėti žmonėms? Kodėl padeda tik piktosios dvasios per okultizmus ir visokias kitokias praktikas siekiant gerų tikslų?
Kodėl žmogus turi būti tarsi akla avelė ar bejėgis vaikas jei jam yra duotas protas pažinti ir kūnas kažką sukurti ar veikti? Ir jei tas veiksmas neprieštarauja sąžinei arba Dievo valiai, tai kodėl tada naudojimasis parapsichologija arba magija tikslams, kuriems pritaria blaivus protas ir sąžinė, yra ėjimas prieš Dievo valią? Juk jei kažkas egzistuoja mums nematomo ir neapčiuopiamo, tai mes vien tikėjimo galia galime vis tiek tuo naudotis siekiant gėrio. Kuo tai yra blogai? Jei valios ir Dievo pagalbos galia mes sugebėtume gydyti savo ir kitų kūnus ar kitaip daryti teigiamą įtaką šiame pasaulyje, šio pasaulio sukūrimas atrodytų tobulesnis ir palankesnis.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Ačiū už klausimą,

Manau tinkamai situaciją apibūdina 1Jn2, ne todėl, kad pats neatsakyčiau:)) tiesiog tikiu jog Dievo žodis aštresnis už dviašmenį kalaviją:

"18 Vaikeliai, atėjo valanda paskutinė.

Kaip esate girdėję, jog ateis Antikristas,

tai dabar pasirodė daug antikristų.

Iš to mes sprendžiame,

jog atėjo valanda paskutinė.[i4]

19 Jie yra išėję iš mūsų,

tačiau nebuvo mūsiškiai.

Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai,

jie būtų likę su mumis.

Bet turėjo paaiškėti,

jog ne visi yra mūsiškiai.

20 Jūs esate gavę Šventojo patepimą ir visi tai žinote.[i5]

21 Rašiau jums ne kaip nežinantiems tiesos,

bet todėl, kad pažįstate ją

ir iš tiesos negali kilti joks melas.

22 Kas yra melagis, jeigu ne tas,

kuris neigia Jėzų esant Mesiją?

Tas yra ir Antikristas,

nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų.

23 Kiekvienas, kas neigia Sūnų, neturi ir Tėvo.

Kas išpažįsta Sūnų, tas turi ir Tėvą.

24 Tepasilieka jumyse

tai, ką girdėjote nuo pradžios.

Jeigu tai, ką girdėjote nuo pradžios, pasiliks jumyse,

tada jūs pasiliksite Sūnuje ir Tėve.

25 Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, –

amžinasis gyvenimas.

26 Aš tai parašiau apie tuos,

kurie norėtų jus suklaidinti.

27 Dėl jūsų –

Patepimas, kurį iš jo esate gavę, jumyse lieka,

ir nereikia, kad jus kas nors mokytų,

nes pats jo Patepimas moko jus visko,

ir jis yra tiesa, o ne melas.

Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės.

28 Taigi dabar, vaikeliai, pasilikite jame,

kad kai jis pasirodys,

turėtume pasitikėjimą,

ir kai ateis, nereikėtų su gėda nuo jo pasitraukti.

29 Jei žinote, kad jis teisus,

tai žinokite, jogei kiekvienas, kuris daro teisybę,

iš jo yra gimęs. "

 

Taigi sutinkame daug netikrų pranašų, kurie žada viltį: pasveikti, sužinoti ateitį ir kt.

 O žmonės, kreipdamiesi į juos, samprotauja labai panašiai: kas čia blogo, jei gaunu gerus dalykus - sveikatą, viltį ir kt?

Didelė iliuzija, jog galima gauti už tai nesumokant. O rizikuojama viskuo, t.y Dievo pažadu: " Štai pažadas, kurį jis pats mums yra davęs, – amžinasis gyvenimas".

Tai yra daug daugiau, nei troškimo, kad man būtų gerai, patenkinimas.

Dažnai, nesusipratimai kyla iš savo tikėjimo nepažinimo ar nesupratimo ką skelbia pirmas Dievo įsakymas.

Tikinčiam į Jėzų Kristų, tikrai nieko netrūksta, kad dar reikėtų užsiminėti demoniškomis praktikomis. Ir tikėjimo prigimtis visiškai skirtinga, nei magijos.

O Šv. Dvasios veikimas aiškus Bažnyčioje ir tai yra tiesos dvasia. Kvaila būtų galvoti, jog jinai veikia per okultizmą.:)))

1 Jn 4

 

1 Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite,

bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje

daug netikrų pranašų.

2 Iš to pažinsite Dievo dvasią:

kiekviena dvasia, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjus,

yra iš Dievo,

3 ir kiekviena dvasia, kuri Jėzaus neišpažįsta,

nėra iš Dievo.

Tokia dvasia iš Antikristo,

apie kurį esate girdėję, jog jis ateisiąs.

Jis jau dabar yra pasaulyje.

4 Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos,[i1]

nes tasai, kuris jumyse,

didesnis už tą, kuris pasaulyje.

5 Jie yra iš pasaulio,

todėl kalba apie pasaulio reikalus, ir pasaulis jų klauso.

6 Mes esame iš Dievo.

Kas pažįsta Dievą, tas mūsų klauso,

o kas ne iš Dievo – mūsų neklauso.

Iš to mes pažįstame tiesos Dvasią ir klaidos dvasią.

 

Pasidomėkite

Parapsichologija kaip šiuolaikinis magijos variantas

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...