per kurias dienas reikėtų nedirbti, bet švęsti krikščioniškas šventes

Paklausė Tema: Religija
Kuriomis dienomis metuose reikėtų nedirbti, o švęsti Bažnyčios šventes?
Ieškau aiškaus švęstinų dienų sąrašo pagal Bažnyčios (katalikų) nuostatas. Baigtinio (pilno, išsamaus).
Katekizme radau išvardytas žemiau pateiktas dienas, tačiau tarp jų toje vietoje nėra Velykų laikotarpio dienų, kurios tikrai turėtų būti švenčiamos. Vadinasi, švęstinos Velykų dienos išvardytos kitoje Katekizmo vietoje. Vadinasi, galimai esama ir kitų švęstinų dienų.
Štai rastos dienos:

"mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo,
Kristaus Apsireiškimo,
Kristaus Žengimo į dangų,
Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo,
Švenčiausiosios Dievo Motinos Marijos,
jos Nekaltojo Prasidėjimo
ir Ėmimo į dangų,
Šventojo Juozapo,
Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus
ir galiausiai Visų Šventųjų dienos".

Klausiu, nes ir internete nerandu aiškaus atsakymo, nenoriu nusidėti, dėkui iš anksto.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Katalikams privalomos švęsti šventės ir iškilmės bus pažymėtos kryželiu (+). Šiomis dienomis reikia susilaikyti nuo sunkių fizinių darbų ir jei galimybė ir sveikata leidžia, dalyvauti šv. Mišiose. Kitose iškilmėse galima dirbti, bet jei yra galimybė dera dalyvauti šv. Mišiose, bet ir nedalyvavus jokios nuodėmės nėra.

Visi metų sekmadieniai (+)

Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimo iškilmė - gruodžio 8 d.

Kristaus Gimimimo iškilmė (+) - gruodžio 25 d.

Šventoji Šeimos šventė (+)  - pirmasis sekmadienis po Kalėdų

Švč. M. Mergelė Marija, Dievo Gimdytojos iškilmė (+) - sausio 1 d.

Kristaus Apsireiškimas - Trys Karaliai iškilmė (+) - sausio 6 d. Lietuvoje

Kristaus Krikšto šventė (+) - sekmadienis po Trijų Karalių

Kristaus Paaukojimo šventė - Grabnyčios - vasario 2 d.

Pelenų Trečiadienis iškilmė

Šv. Kazimiero iškilmė - kovo 4 d.

Šv. Juozapo iškilmė - kovo 19 d.

Viešpaties Apreiškimo iškilmė  - kovo 25 d.

Kristaus Kančios Verbų sekmadienis iškilmė (+)

Didžioji Savaitė, visos dienos iškilmės

Viešpaties prisikėlimas Velykos (+)

Velykų savaitė kiekviena diena iškilmė

Dievo gailestingumo Atvelykio sekmadienis (+)

Kristaus Dangun Žengimo iškilmė (+)

Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė (+)

Švč. Trejybės iškilmė (+) - sekmadienis po Sekminių

Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė Devintinės (+)

Švč. Jėzaus Širdies iškilmė - trečias penktadienis po Sekminių

Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė - birželio 24 d.

Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė - birželio 29 d.

Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė (+) - rugpjūčio 15 d.

Švč. M. Marijos Gimimo iškilmė - rugsėjo 8 d.

Visų Šventųjų išklimė (+) - lapkričio 1 d.

Vėlinės - iškilmė - lapkričio 2 d.

Švč. M. Mergelė Marija, Gailestingumo motina iškilmė Lietuvoje - lapkričio 16d

Kristaus Karaliaus iškilmė - paskutinis eilinis metų sekmadienis (+)
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...