Mišios už mirusius

Paklausė Tema: Malda
Susitikau su tokiu pavyzdžiu:
viena moteris sako, užsakiau Mišias už mirusį brolį. Kita komentuoja: ji užrašė intenciją prie sudėtinių už visus mirusius ir tai nesiskaito, kad užsakė už mirusį brolį Mišias.
Klausimas: ar mirusiam turi reikšmės kokios Mišios už jį yra užsakytos: sudėtinės ar atskiros? Ar turi reikšmės, ar mirusiojo vardas paminėtas Mišių intencijoje ar ne?
Dieve atlygink!

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Kokia intencija mes besimelstume maldos tikslas yra bendrystė su Dievu, taigi ir melsdamiesi už mirusius, juos prisimindami mes bendraujame su Dievu. Jei norite, kad Jūsų mirusieji būtų įvardinti sudėtinių ar atskirai užsakytų šv. Mišių metu, aukojate vienoms ar kitoms šv. Mišioms piniginę auką, kuria prisidedate prie kunigo ar kunigų (jei jų daugiau tarnauja parapijoje) išlaikymo.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...