Reikalingi dokumentai, krikšto vardas, auka

Paklausė Tema: Krikštas
Kokius dokumentus reikia pateikti krikštyjant vaikelį? Ar gali krikšto vardas sutapti su esamuoju vardu? Kada duodama auka, prieš ar po ceremonijos, o gal dar tik derinant laiką ir tariantis su kunigu?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Džiugu, kad jūsų laukia graži šventė:)

Vaiko krikštui reikalingos pažymos ar dokumentai nurodantys:

tėvų ir krikšto tėvų krikštą, priimtą sutvirtinimo sakramentą

Bažnytines santuokas( jei jos sudarytos), vaiko gimimo metrikai.

Krikšto vardas turėtų būti šventojo globėjo. Paieškojus internete galima rasti, gaila, dažnos svetainės turinys nesiderina su Bažnyčios mokymu (astrologija, numerologija ir kt. logijos), tad net nerandu nuorodos, kur galėtumėte vardą išsirinkti. Senose maldaknygėse ar liturginiame maldyne, nesunkiai rasite. Krikšto vardas gali sutapti su esamuoju vardu.

Prieš krikštą, dažnoje parapijoje vykstą pasiruošimo krikštui kursai. Todėl pasidomėkite, kaip juos galite lankyti.

Krikštui reikės žvakės ir balto rūbelio ar skraistės priklausomai, kiek vaikui metų.

Paprastai aukojama piniginė auka po sakramento suteikimo, bet galima ir jūsų išvardintais atvejais

 

Ps. Spėju kilo papildomų klausymų:). Svarbiausia kreiptis į savo parapijos kleboną, iš anksto (kai kur prašoma net prieš tris mėnesius), kad  turėtumėte gražią tikėjimo šventę:)

Ir dar kartą paksikartosiu:)

Pagal Romos katalikų Bažnyčios mokymą (kan. 874) reikalavimai krikštatėviams yra tokie:

 

§ 1. Kad kam nors būtų leidžiama prisiimti krikštatėvio pareigą, reikia, kad:

1. būtų parinktas paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą, arba, tokių nesant, klebono ar teikėjo; būtų tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą;

2. būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą arba klebonas ar teikėjas manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimtį;

3. būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą* bei prisiimamą pareigą;

4. nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;

5. nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

§ 2. Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku.

 

*gyvenantis pagal tikėjimą” reiškia ir, kad jei norintis(-i) tapti krikštatėviu/krikštamote tikintysis(-čioji) gyvena santuokinį gyvenimą, jis turi būti priėmęs Santuokos sakramentą.

 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...