Kaip pasimelsti už mirusįjį per gedulingus pietus?

Paklausė Tema: Mirtis
Jei nėra giedirių, kaip pasimelsti artimiesiems prie stalo?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Jei po pamaldų vyksite į kapus, galite pasimelsti kapuose. Malda už mirusius yra "Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jiems tešviečia. Tegul ilsisi ramybėje. Amen".

Prie stalo galite tiesiog persižegnoti, padėkoti už maistą ir paprašyti, Dievo palaiminti jį ir Jūsų bendrystę prie stalo.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...