Jei kunigas aukojantis Šv. Mišias nepamini mirusiojo vardo už kurį aukojamos mišios, nors knygose zakrastijoje įrašyta ta intencija, ar tas mirusysis vistik gauna malonių?

Paklausė Tema: Malda
Buvo užprašyta per šiokiadienio Šv. Mišias pasimelsti už vieną mirusį, auka perduota bažnyčios tarnautojui, įrašas zakrastijoje į aukojamų mišių žurnalą įrašytas nurodant konkretų mirusiojo vardą, laiką kada pasimelsti (kokių mišių metu), bet per tas mišias kunigas nei mišių pradžioje, nei po konsekracijos kai paprastai paminima, kad meldžiama gailestingumo mirusiesiems, nepaminėjo to mirusiojo vardo. Tuomet jokių konkrečių intencijų nepaminėjo, gal paprastai tokiu laiku mažai kas užprašo mišių aukos, gal kunigas pamiršo ar patarnautojai neperdavė tos informacijos, kaip tuomet ar galima tikėtis, kad tas mirusysis vis tik gaus malonių, taip lyg ir būtų konkrečiai įvardintas jo vardas?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...