Pijus XI irekumenizmas

Paklausė Tema: Bažnyčia
Ar dabartiniai popiežiai pradedant Jonu XXIII daugelis vyskupų,kunigu ir pasauliečių nedaro nuodemės skatindami ekumenizmą. Juk Romos kataliku bažnyčia iki Vatikano II susirinkimo smerkė ekumenini judėjimą kaip nekatalikišką pvz Pijus XI savo enciklikoje „Mortalium animos“ rašė :
„Suprasdami, jog tik labai nedaug žmonių neturi jokio religinio jausmo, jie [ekumenizmo gynėjai] viliasi, kad visos tautos, nepaisant religinių pažiūrų skirtumų, gali be jokių sunkumų broliškai sutarti dėl tam tikrų religinio gyvenimo pagrindą sudarančių esminių tiesų. Šiuo tikslu jie gausiems klausytojams rengia įvairias konferencijas, susirinkimus ir paskaitas, kuriuose kviečia pasisakyti visus be jokio skirtumo: visokių pakraipų pagonis, krikščionis ir netgi tuos, kurie, nelaimei, yra nusigręžę nuo Kristaus arba kurie piktai ir kietakaktiškai neigia jo dieviškąją prigimtį ir pasiuntinybę.“
toliau Šventasis Tėvas tęsia:
„Katalikai jokiu būdu negali pritarti tokioms pastangoms. Jos pagrįstos klaidinga nuomone, kad visos religijos esą daugiau ar mažiau geros ir girtinos, nes visos, kad ir skirtingais būdais, vienodai išreiškiančios mums įgimtą polinkį siekti Dievo ir paklusniai atsiduoti jo visagalybei. Tie, kurie laikosi tokio požiūrio, ne tik klysta, bet ir iškreipia pačią religijos esmę, žingsnis po žingsnio artėdami prie natūralizmo ir ateizmo. Tad pritarti tokiam požiūriui ir stengtis jį skleisti reikštų visiškai atsisakyti Dievo apreikštos religijos.“
Šventasis tėvas Pijus XI savo enciklikoje mokė,kad:  „Nėra jokio kito kelio į visų krikščionių vienybę, kaip skatinti visus atsiskyrusius brolius sugrįžti į tikrąją Kristaus Bažnyčią, nuo kurios jie, nelaimei, kadaise atsiskyrė.“

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Kai fariziejai barė Jėzų, kam šis sekmadienį leidžia apaštalams varpas skabyti, kas šeštadienį prilygo javapjūtei, tai Jėzus atsakė, kad žmogaus sūnus yra šeštadienio Viešpats. Taip jis atsakė žydų tikėjimo šulams.

Popiežiaus mokymas teisingas. Bet tada galvoju, o ką reiškia Jėzaus malda "visi tebūna viena". "Katalikois" - reiškia visuotinė. Man atrodo nesunku suprasti, kad pirmiausiai tai reiškia visų kalbų, tautų, rasių, lyčių, socialinių sluoksnių sambūrį.

Nežinau, kodėl, bet dažnai sutikti krikščionys iš kitų bažnyčių ir labiau šypsosi ir šlovina Dievą, ir Raštą skaito, o mes katalikai tik ir laukiam kaip su botagėliu kam užvožti.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...