Reikalavimai krikštatėviams

Paklausė Tema: Krikštas
Laba diena, perskaičiau visus su Krikštu susijusius klausimus ir atsakymus, tačiau neradau konkrečiai atsakančių į mane dominančius klausimus, tad norėčiau pasidomėti:
1) ar krikštatėviai privalo būti priėmę Krikšto, Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentus (turiu omenyje visus tris kartu. Ar neužtektų Krikšto ir Pirmosios Komunijos sakramentų?)
2) ar privalomi šiuos sakramentus liudijantys dokumentai krikštatėviams? Galbūt užtektų žodinio patvirtinimo? ar įmanomos kokios nors išlygos, jei kyla tikrai rimtų trukdžių gauti šiuos dokumentus (pvz., dokumentai palikti užsienyje)? ar kažkokie duomenys iš šių dokumentų yra reikalingi pildant Krikšto knygą?
3) ar krikštatėvių giminystės ryšiai gali tapti kliūtimi jiems užimti tokias pareigas (pvz., jei krikštatėviai yra pusbrolis ir pusseserė)?
                                                                                           Dėkoju už atsakymą!

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Asakymai į jūsų klausimus būtų tokie, pailiustruojant juos vienu kitu Bažnyčios teisės kodekso kanonu:

1)   Kan. 874 – §1. Kad kas galėtų būti krikštatėviais, reikia, kad:

 
1. Jis šiam reikalui būtų pakviestas paties krikštijamojo arba jo tėvų, arba tų, kurie teisėtai užima tėvų vietą, arba, jų nesant, tai klebono ar krikšto teikėjo. Be to jis turi būti tam reikalui tinkamas ir pasiruošęs vykdyti prisiimtas pareigas;
 
2. Būtų sulaukęs 16 metų, nebent diecezinio vyskupo būtų nustatyta kita amžiaus riba, arba klebonui ar krikšto teikėjui matytųsi, jog dėl teisėtos priežasties galima padaryti išimtį;
 
3. Būtų katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir priėjęs prie pirmos išpažinties ir komunijos. Taip pat jis privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamas pareigas;
 
2) Kažokių dokumentų, patvirtinančių krikštą ar sutvirtinimą nereikia. Gali būti, kad yra reikalaujama kokiose nors parapijose. Matot gali žmogus meluoti, kad yra krikštytas, pirmos komunijos privestas... Bet apie melą turbūt jau nereikia čia aiškinti. Apgauti galima kunigą, bet Dievo neapgausit. :) Asmeniškai aš patikiu žodiniu liudijimu. 
 
3) krikštatėviais negali būti tik krikštijamojo tėvas ir motina, kiti giminystės ryšiai nėra kliūtis.
 
 
 
 
 
 
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...