Kokias maldas kalbėti per keturnedėlį?

Paklausė anonimas Liepos 12, 2012 Tema: Malda
Neseniai buvau laidotuvėse, ir niekas negalėjo garsiai sukalbėti poterių per gedulingus pietus, maldas kalbėjome tyliai kiekvienas sau Dabar bus keturnedėlis, gal aš išdrįsčiau, bet nemoku to padaryti teisingai.
Maldos, kiek žinau, turi būti:
Garbė Dievui, Tikėjimo išpažinimas, Sveika Marija, Tėve mūsų, Malda už mirusius.
Nežinau, ar gerai surašiau eiliškumą, nežinau, kokiais žodžiais pradėti ir pabaigti.
Gal galėtumėte padėti.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Rugpjūčio 7, 2012
Svarbiausia malda yra Eucharistija (Šv. Mišios) - DĖKOJIMAS. Veiksmingiausia tai malda pirmiausia mums gyviesiems. Nes mūsų mirusiųjų atminimas sutelkia mus pire Viešpaties altoriaus, kad būtume maitinami Gyvu Žodžiu ir Kristaus Kūnu.

Patikėkite, tas bedvasis poterių kalbėjimas, tai kur kas blogiau nei visai jų nekalbėjimas.

Kažkada tos maldos turėjo savo prasmę, vietą, dvasią, bet šiais laikais..... Bent persižegnokite ir AMŽINĄJĮ ATILSI PASIMELSKIT.
Užduoti Klausimą

Temos


...