Kaip oficialiai atsisakyti krikšto (apostuoti)?

Paklausė Tema: Krikštas
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kas yra "apostazė"?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė
Parašykite vyskupui raštu prašymą. Ten pažymėkite, kur ir kada esate krikštytas. Krikšto panaikinti neįmanoma, tačiau prie įrašo apie Jūsų Krikštą bus pažymėta, kad atsižadėjot tikėjimo.

Taip pat primenu, kad, jei norėsit kada gyvenime sugrįžti į vienybę, tai bus galima padaryti. Pareiškus norą sugrįžti į vienybę su Katalikų Bažnyčia vyskupui rašomas prašymas (dažniausiai tą padaro parapijos klebonas) dėl priėmimo. Gavus leidimą, atliekama sakramentinė išpažintis bei priėmimo į vienybę su Bažnyčia apeigos. Krikštytis iš naujo nereikia. Prie įrašo apie Jūsų Krikštą bus pažymėta, kad buvot priimtas.
Atsakė

Krikšto atsisakyti neimanoma žr. KBK: 

1272 Krikštu įjungtas į Kristų, pakrikštytasis supanašinamas su Kristumi.80Krikštas įspaudžia krikščioniui dvasinę neišdildomą jo priklausomybės Kristui žymę (charakterį). Tos žymės nepanaikina jokia nuodėmė, net jeigu ji sutrukdo gauti Krikšto teikiamų išganymo vaisių.81 Vieną kartą visam laikui suteiktas krikštas negali būti kartojamas.

1273  Krikštu įjungti į Bažnyčią, tikintieji esti paženklinti sakramentine žyme, kuri pašventina juos krikščioniškai garbinti Dievą.82 Krikšto antspaudas krikščionis įpareigoja ir padaro tinkamus tarnauti Dievui, gyvai dalyvaujant šventojoje Bažnyčios liturgijoje, ir vykdyti pakrikštytųjų kunigystę, liudijant šventą gyvenimą ir veiklią meilę.83

1274  „Viešpaties antspaudas“ („Dominicus character“84) yra tas antspaudas, kuriuo Šventoji Dvasia mus paženklino „Atpirkimo dienai“ (Ef 4, 30).85„Krikštas yra amžinojo gyvenimo antspaudas.“86 Tikintysis, „išlaikęs antspaudą iki galo“, tai yra likęs ištikimas savojo Krikšto priesakams, galės mirti „pažymėtas tikėjimo ženklu“,87 lydimas savojo Krikšto tikėjimo, laukdamas jo atbaigimo – palaimingojo Dievo regėjimo – ir turėdamas viltį prisikelti.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...