Celibatas - kam jis?

Paklausė Tema: Lytiškumas
Sveiki,
jei žinios neapgauna, celibatas atsidaro viduramžiais, siekiant, kad nedingtų Bažnyčios turtas. Tais laikais tai buvo gan logiška ir pateisinama. Tačiau kokia jo prasmė išliko šiais laikais? Kodėl kunigams negalima vesti? O gal jau yra svarstymai jį panaikinti?

Dėkoju už atsakymą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė
Kiek žinau, nėra svarstoma panaikinti celibatą. Aš, asmeniškai, jei ir panaikintų celibatą, nekurčiau šeimos, nes tuo atveju kentėtų arba mano tarnystė, arba mano šeima, ypač žmona, nes visiškai neturėčiau galimybės skirti jai tiek dėmesio, kiek moteris yra verta...

Kiek tenka pastebėti (mano asmeninis žvilgsnis), celibato klausimas labiau rūpi bet kam, tik ne patiems kunigams :)

Būdamas celibate aš esu laisvas keliauti iš parapijos į parapiją (jei reiktų keltis su šeima, kiek mokyklų per 12 metų turėtų pakeisti kunigo vaikai? Kiek darboviečių turėtų pakeisti jo žmona?), jei yra reikalinga, vykti į misijas. Tarybiniais laikais kunigams buvo nesunku vykti į Sibirą ir lagerius tam, kad būtų kartu su tikinčiaisiais ir t.t.

Taip, celibatas yra dovana ne tik kunigui (mano asmeninė patirtis), bet ir Bažnyčiai (ir toli gražu ne financine prasme šiais laikais, nes kunigas yra laisvas palikti testamentu savo turtą, jei tokio turi, kam tik nori).
Atsakė
Labai įdomus klausimas ir vertas diskusijos, tačiau niekad nenustosiu stebėjąsis kodel šį klausimą kelia pasauliečiai o ne patys kunigai, kurie jo laikosi. Bet tai ne esmė, visada yra noras kitą suvienodinti su savimi, bet čia pirmiausia pasistengsiu atskyti į klausimą iš esmės. Taigi celibato pradžia. Dažnai girdime priekaištus ale celibatu norėta apsaugoti Bažnyčios turtą. Kas yra Bažnyčios turtas? Pastatai, bažnyčia, parapijos namai, žemės visad buvo ne kunigo o parapijos nuosavybe, taigi kunigas negalėjo niekad vaikams ar žmonai palikti parapijos bažnyčią, altorių ar parapijos žemes. Visa tai buvo ir yra ne kunigo, o parapijos nuosavybė, ir turtas ir celibatas čia neturi jokio ryšio. Esmė yra tame, kad kunigai visada, nuo Bažnyčios pradžios buvo vieni raštingiausių ir priklausė inteligentijai, tad kas nutiko... kunigai vesdavo didikų, karalių, kunigaikščių ar kaip kitaip bepavadinsi, dukteris. Ir atsitiko taip, kad kiek kunigų bebūtų vistiek paprasta liaudis neturėdavo kunigo, kuris būtų su jais. Vesdami kitų raštingų asmenų dukteris kunigai tapo randami tik rūmuose, dvaruose, pilyse ir t.t. Taigi, popiežius suka galvą kaip padaryti, kad laiudis, paprasta liaudis turėtų kunigų. Ir opa, celibatas. Ir taip pamažu, per šimtą metų kunigų neliko kaip žentų pilyse ir dvaruose o apsigyveno tarp liaudies, klebonijose. Ir problema išspręsta. Kunigas gyvendamas klebonijoje tapo žmonių, paprastų žmonių klebonu o ne kažkieno, pvz: (Kubiliaus žentu) :) Celibato pažadas reiškia pasižadėjimas dėl bendruomenės gėrio nekurti šeimos, kad visas kunigo laikas būtų skirtas žmonių išganymui. O į skaistybę iki santuokos yra pašaukti visi žmonės. Neturėti lytinių santykių nevedus nėra joks nenormalaumas. Be to, Jūsų įdomumo dėlei galiu pasakyti kad ir taip, savaime, tarp žmonių civilių yra 10 procentų kurie gyvena ne santuokoje ir kas čia tokio? Juk celibatas nėra prievarta o laisvas pasirinkimas, niekas mūsų nevertė prieš laisvą valią prisiekti, patys norėjom tokiu būdu tarnauti žmonėms. Mane kaip kunigą labiausiai liūdina žmonių tamsumas, kad tapatina celibatą, homoseksualizmą ir pedofiliją. Koks turi būti miškinis kad to neatskirt tai man sunku įsivaizduoti. Jūsų smalsumui Lietuvoje per metus vidutiniškai 130 pedofilijos bilų, keliose iš jų susiję kunigai? Nėi vienoje. O įsivėlę vedę vyrai, turintis žmonas, vaikus ir taip toliau. Dabar neturiu laiko, parasysiu vėliau, bus daugiau. Atleiskit už klaidas, nes neturiu laiko jų ištaisyti.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...