ar galima santuoka su į Dievą netikinčiu, nekrikštytu ir civilinę santuoką nutraukusiu vyru?

Paklausė Tema: Santuoka
Šį žmogų sutikau, kai jis jau buvo išėjęs iš civilinėje santuokoje sukurtos šeimos ir gyveno atskirai. Jis, kaip ir jo tėvai, nėra tikintis į Dievą ir net nekrikštytas.  Aš besąlygiskai tikiu į Dievą ir esu labai nerami dėl susiklosčiusios situacijos. Sutikau jį iškart po brangaus tėvelio mirties, tuome pradėjo sektis darbuose, išsigydžiau gyvenimo žaizdas, atgavau savigarbą. Esu dėkinga Dievui už visas dovanas, kuriomis jis mane apdovanoja kiekvieną dieną, tačiau kaip žinoti, ar šis vyras skirtas man Dievo?  Nors labai myliu šį vyrą, bet mes kartu negyvename, tačiau palaikome artimus santykius. Norėčiau sukurti šeimą su Dievo palaiminimu. Ar apskritai šie santykiai gali būti įteisinti?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Bažnyčios teisė sako:

1086 1. Santuoka dviejų asmenų, kurių vienas yra pakrikštytas Katalikų Bažnyčioje arba į ją priimtas, o kitas nekrikštytas, yra negaliojanti.

1125 Vietos ordinaras gali suteikti tokį leidimą,..... negali suteikti, jei nėra įvykdytos šios sąlygos:

1. Katalikiškoji šalis turi patvirtinti, kad yra pasirengusi pašalinti pavojus prarasti tikėjimą ir nuoširdžiai pažadėti padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad visi vaikai būtų krikštijami ir auklėjami Katalikų Bažnyčioje

2. Apie tuos pažadus, kuriuos privalo duoti katalikiškoji šalis, laiku turi būti informuota antroji šalis taip ,kad būtų aišku, jog jai iš tiesų žinomą apie katalikiškosios šalies pažadą ir įsipareigojimą.

3. Abiem šalims turi būti išaiškinti santuokos tikslai ir esminės savybės, kurių negali atmesti nė vienas iš besituokančiųjų.

 

Tad jums reikia kreiptis į parapijos kleboną, tos bažnyčios, kurioje planuojate santuoką.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...