Gedulingi pietūs

Paklausė Tema: Mirtis
Garbė Jėzui Kristui.

Patarkite, kaip išmintingai ir krikščioniškai pasielgti kviečiant žmones į gedulingus pietus:

ne už ilgo bus močiutės metinės, tą proga bus aukojamos šv. Mišios, kunigas pašventins kapavietę. Kapuose planuojame pagiedoti ir po to būtų įprasta kviesti susirinkusiuosius pietų. Tačiau mano tėvai ir sesuo kategoriškai prieštarauja, kad gedulingus pietus valgyti būtų pasiūlyta visiems susirinkusiems (mat ten bus žmonių, su kuriais nenorima sėdėti prie bendro stalo) ir siūlo iš viso nekviesti susirinkusiųjų pietų, o vėliau jiems išsiskirsčius tik patys artimiausi važiuoti į namus ir paminėti metines. Man atrodo negražu siūlyti pietus tik tam tikriems žmonėms (artimiausiems), juk vis dėlto žmonės atėjo pagerbti močiutės, pasimelsti. Nors slapčia ir pati norėčiau pažymėti močiutės metines tik pačių artimiausių ir tų, su kuriais noriu būti, žmonių tarpe, visgi manau, kad tai ne ta proga, kur galima rinktis...
Žinau, kad tai labai žemiški rūpesčiai, nes svarbiausios yra šv. Mišios už mirusįjį, bet jie yra ginčių mūsų šeimoje priežastis...
Labai prašau patarti, kaip pasielgti. Šiandien galvoju, kad galbūt iš viso neorganizuoti pietų ir taip išvengti konfliktų (nes tarp susirinkusiųjų bus žmonių, nemėgstančių vieni kitų), bet kaip panaikinti stereotipą, kad po Šv. Mišių ir kapo aplankymo būtinai reikia valgyti gedulingus pietus?..

Ačiū už atsakymą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Pax et bonum,

Pietūs yra tam tikra bendravimo forma įvariose kultūrose. Todėl gedulingi pietūs yra daugiau papročių ir kultūros dalis nei religinė. Žiūrint iš dvasinės pusės Krikščioniška pozicija tai būtų neieškoti patogios pozicijos, bet ieškoti taikos ir ramybės. Jei žinoma, kad nėra tikro dialogo ir noro taikytis gal ir neverta vaidinti taikos. Kiek suprantu pietūs po laidotuvių ar metinių yra ir svetingumo ir dėkingumo ženklas atvykusiems ir suteikusiems moralinį palaikymą. Bet jei nėra nei svetingumo, nei palaikymo... Dar kaip krikščionys esam kviečiami nugalėti blogį gerumu darant gera tiems, kurie mūsų nekenčia... Žodžiu visi variantai yra Jūsų sprendimas. Svarbu kad nebūtų kaltinimo dvasios ir nugalėtų meilė.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...