Ar kunigas Arunas teisingai atsake??

Paklausė Tema: Santuoka
http://klauskkunigo.lt/3505/santuoka-netikin%C4%8Diu-nekrik%C5%A1tytu-civilin%C4%99-santuok%C4%85-nutraukusiu

Sioje temoje buvo uzduotas klausimas apie nekriksto santuoka. Kunigas Arunas atsake: Santuoka gali būti laiminama, turint dispensą kuria pasirūpina jus tuoksiantis klebonas.

Bet argi dispensa negali buti suteikiama tiktai katalikui? o kas nusprende, kad  nekrikstas yra katalikas? Ar as cia kazka ne taip supratau?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Jūs teisus, reikėjo rašyti suteikia leidimą, bet vis tiek žmonėms reikia kreiptis pas kleboną:)

 

Bažnyčios teisė sako:

1086 1. Santuoka dviejų asmenų, kurių vienas yra pakrikštytas Katalikų Bažnyčioje arba į ją priimtas, o kitas nekrikštytas, yra negaliojanti.

1125 Vietos ordinaras gali suteikti tokį leidimą,..... negali suteikti, jei nėra įvykdytos šios sąlygos:

1. Katalikiškoji šalis turi patvirtinti, kad yra pasirengusi pašalinti pavojus prarasti tikėjimą ir nuoširdžiai pažadėti padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad visi vaikai būtų krikštijami ir auklėjami Katalikų Bažnyčioje

2. Apie tuos pažadus, kuriuos privalo duoti katalikiškoji šalis, laiku turi būti informuota antroji šalis taip ,kad būtų aišku, jog jai iš tiesų žinomą apie katalikiškosios šalies pažadą ir įsipareigojimą.

3. Abiem šalims turi būti išaiškinti santuokos tikslai ir esminės savybės, kurių negali atmesti nė vienas iš besituokančiųjų.

 


 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...