Koks Katalikų Bažnyčios požiūris į pranašą Mahometą ?

Paklausė Tema: Religija
Ar Mahometas tikrai buvo paskutinis Dievo pranašas ? Kaip Katalikų Bažnyčia vertina Koraną ? Ką atsakyti musulmonams, kurie teigia, kad Biblijoje niekur Jėzus Kristus neteigia esąs Dievas, o pasakymas Dievo sūnus gali reikšti bendrinį supratimą, nes mes visi esame Dievo vaikai (Dievo sūnūs ir dukros) ?
Ar Biblija laikui bėgant nebuvo verčiant į kitas kalbas interpretuojama ir pateikiama vis kažkiek kitaip, ar buvo kada nors atlikta šiuo metu mums prieinamo Naujojo Testamento atitikimo originalui ekspertizė ? Musulmonai teigia, kad jų pranašumas tas, kad jie gali skaityti Koraną arabų kalba taip kaip jis parašytas pranašo Mahometo.
Šiuos klausimus man uždavė dukra, kuriai studijuojant užsienyje tenka bendrauti su musulmonais, žymai daugiau įsigilinusiais į savo tikėjimą nei mes.Labai tikiuosi sulaukti išsamių atsakymų.
Pagarbiai, Remigijus

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

 

Katalikų Bažnyčia nieko negali kalbėti apie pranašą Mahometą, nes pastarasis atsirado keturi šimtmečiai vėliau, nei gimė Kristaus Bažnyčia. Taip pat Katalikų Bažnyčia vertina Koraną tik kaip Islamo išpažinėjų šventąją knygą.

Ką atsakyti musulmonams, kurie teigia, kad Jėzus nėra Dievas. Tiesiog apie tai ir nesikalbėti, nes jei Jėzus nėra Dievas, tai jie tegul tuo ir netiki. O jei jau reikia raštiško įrodymo TAI TEGUL SKAITO Evangeliją pagal Joną, ten dažnai ras parašyta „Aš (Jėzus) ir Tėvas esame viena.“

Klaidingai elgiasi krikščionis, kuris stengiasi būti pranašesniu už kažką. Apaštalas Paulius sakė, jog jis niekuo nesigirsiąs, nebent Viešpaties Jėzaus kryžiumi. Kai buvo priimtas nutarimas, kad Šventasis Raštas galimas skaityti savo gimtąja kalba, tai jo vertimai buvo daromi tiesiogiai iš aramėjų, hebrajų ir senosios graikų kalbų. Aišku jei iš tų kalbų Šventasis Raštas būtų išvertas į anglų, po to į rusų, dar į prancūzų, o paskui jau į lietuvių, tai didelė tikimybė, kad dėl tam tikrų lingvistinių skirtumų gali būti ir nukrypta nuo tiesioginės Biblijos kalbos. Bet į lietuvių kalbą kaip ir kitas kalbas Šventasis Raštas yra išverstas tiesiogiai iš tų kalbų, kuriomis Jis buvo parašytas.

Tai yra malonė, kad mes kalbiškai būdami skirtingi galime visame pasaulyje klausytis tos pačios Evangelijos, kai dalyvaujame sekmadienio Mišiose.

Na o jei kalbėti apie pranašumą, tai Biblija parašyta daug anksčiau, nei Koranas, pradedant keliais tūkstantmečiais ir baigiant trimis šimtais metų iki Korano atsiradimo.

Tikiuosi atsakymas pakankamas.

Jei kas neaišku, klauskit.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...