Kas sėdi kitoje sosto pusėje?

Paklausė Tema: Visi kiti
Bet angelas jam tarė: ,,Nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis Viešpaties akyse...''
   Tada Zacharijus tarė angelui: ,,Kaip aš tai patirsiu? Aš gi jau senis ir mano žmona nebejauna.'' Angelas jam atsakė: ,,Aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią linksmą žinią.''
   
   Jėzus sėdi Dievo Tėvo dešinėje, tai kas tada sėdi Jo kairėje?
   Angelas Gabrielius pasakė: ,,Aš esu Gabrielius stovintis Dievo akivaizdoje.''
   Ar šis pasakymas gali reikšti tai, kad galbūt arkangelas Gabrielius ir yra tas kuris sėdi kitoje Viešpaties sosto pusėje?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Niekur nesu girdėjęs apie Arkangelo Gabrieliaus sulyginimą su Dievo Sūnumi, jam sėdint kairėje sosto. Skiriasi garbingumo laipsniai:)

Keletas Šv. Rašto vietų, aktualias paryškinau.

Mt 25

Paskutinis teismas

31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste.

Morkaus 10 skyriuje:

"35 Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime“. 36 Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ 37 [i4]Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ 38 Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ 39 Jie sako: „Galime“. Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. 40 Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje, – tai bus tiems, kuriems paskirta“.[i5] 41 Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono."

Mato 25

"31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. 33 Avis jis pastatys dešinėje, ožius – kairėje."

.................................................

"41 Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!"

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...