Ką reiškia teiginys, kad trys pagrindinės religijos atpažino Dievą kaip Asmenį?

Paklausė Tema: Religija
1. Kokios trys didžiosios religijos atpažino Dievą kaip asmenį?
2. Kokiu būdu jos Jį atpažino kaip asmenį. Tik krikščionybėje Dievo sūnus apsireiškė materialiuoju pavidalu.
3. Jei Dievas nėra absoliutas, tai kokios iš šių sąvybių Jis neatitinka? Ar jis neamžinas, ar jis ne begalinis, ar jis netobulas, ar jis kinta, ar jis nuo ko nors priklauso, ar jis pats savaime neturi visos esamybės ir nekuria?
"absoliutas - filosofijos sąvoka, žyminti amžiną, begalinį, tobulą ir nekintamą subjektą, kuris nuo nieko kito nepriklauso ir pats savaime turi visą esamybę bei kuria ją."
4. Ar tai, kad trys pagrindinės monoteistinės religijos kazkuriuo būdu atpažino Jį kaip asmenį liudija, kad jis nėra absoliutas, o yra apribotas?
Susijęs su atsakymu į klausimą: Bažnytinė tradicija

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
1. Dievą kaip asmenį išpažįsta trys monoteistinės religijos: Krikščionybė, Judaizmas ir Islamas.

2. Asmens ir kūno sąvokos yra skirtingų sričių dalykai. Pavyzdžiui, žmogui netekus inksto, kojos ar kitos dalies, kūnas pakinta, bet pats asmuo - ne. Nors išsamesnis asmens apibrėžimas būtų per ilgas šiam formatui, paprastai ir gana aiškiai būtų galima pasakyti, kad asmuo yra tokia protą ir laisvą valią turinti būtis, kuri save gali apibūdinti sąvoka "aš". Dievas tai atitinka.

3. Dievas tikrai turi absoliučiai ir begaliniai visa, kas tik yra ar gali būti, tačiau jis nėra "absoliuti tiesa, galia, išmintis", o tų absoliutų turėtojas. Taigi, ne "kažkas" absoliutaus, o kažkas, kas tai turi.

4. Trys monoteistinės religijos šiuos Dievo slėpinius pažino per Apreiškimą, kuris buvo duotas Žydams Senuoju testamentu, vėliau papildytas per Kristų ir Šventąją Dvasią (krikščionys), o Islamas pasinaudojo dalinai Senojo, dalinai Naujojo testamentų apreiškimu.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...