Kokias maldas pirmiausia reikia sukalbėti - įėjus į Bažnyčią; prie mirusiojo kapo?

Paklausė Tema: Malda

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Pax et Bonum,

Įėjus į bažnyčią pirmiausiai ieškome vietos, kur yra laikomas Švenčiausiasis Sakramentas ir Jį pagarbiname sakydami tris kartus maldą "Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą, Jėzaus Kristaus mūsų Viešpaties tikrąjį kūną ir kraują *3 kaip buvo pradžioje dabar ir visados ir per amžius. Amen". Arba jei pranciškoniškai "Garbiname Tave Švenčiausiasis Viešpatie Jėzau Kristau čia ir visose Tavo bažnyčiose, visame pasaulyje ir šloviname Tave, kad šventuoju savo Kryžiumi atpirkai pasaulį".

Šias maldas patartina kalbėti ir pamačius bažnyčia ar keliaujant pro šalį.

Prie mirusiojo kapo galima kalbėti Tėve mūsų, Sveika Marija, ir dera sukalbėti maldą už mirusius: "

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia!
Tegul ilsisi ramybėje.

Amen."

Galima ir šią:

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai:
„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios".
Sveika, Marija...

„Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį".
Sveika Marija...

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.
Sveika Marija...

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.
Meldžiame Tave, Viešpatie,
įliek į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...