Ar gali ne kunigas (paprastas eilinis žmogelis) dalinti komunija?

Paklausė anonimas Lapkričio 6, 2012 Tema: Komunija
lapkričio 1d. vyko š.m. Ignalinos r. Kazitiškio par. bažnyčioje pamaldos, kurių metu buvo paskelbta, kad po mišių bus einama melstis ant kapinių už mirusius... to niekas nepadarė, tyliai visi susėdę į automobilį išvažiavo... už mirusius... pasimelsim patys... kunigas pamiršo...  tikinčiuosius tai labai papikdė, bet dar didesnį pasipiktinimą sukelė, kai šv. mišių pabaigoje dalinant komunija - dalino ne kunigas, o paprastas eilinis žmogelis, kurio žmona  toje pačioje bažnyčioje yra vargonininkė, ir gieda bažnyčios chore (pavardė žinoma), vyras tik retai būna bažnyčios patarnautojas, kuris neturiu jokių įžadų (kaip gyventojai apibūdina/bažnyčioje svečias).
ar taip galima? kaip pasitikėti? Žmonės pasibaisėjo, gal gali bet kas dalinti komuniją?

Atsakymų: 1

Atsakė Audrius Balandžio 13, 2013
Na žmonės neteisūs kad pasibaisėjo, tai žmonių neišprūsimo ženklas. Man pvz daug svarbiau supratimas kad priimu Švenčiausią o ne kas dalina. Juk jis ne Mikšias aukojo. Vienkartiniam Komunijos dalinimui, kai daug žmonių kunigas gali pasiskirti tai galintį daryti asmenį o nuolatiniam Komunijos dalinimui gali paskirti vyskupas bet kurį apmokytą pasaulietį. Pas mus parapijoj senai pasauliečiai padeda dalinti Komuniją ir mūsų parapijiečiams dėl to jokios bėdos. Pasirodo išprusę maniškiai.
Užduoti Klausimą

Temos


...