Klausau Dariaus Razausko paskaitu ar tai suderinama su kataliku tikejimu

Paklausė Tema: Visi kiti
Susijęs su atsakymu į klausimą: Ar galima jogą praktikuoti krikščionims?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Ačiū už klausimą:)

Darius Razauskas prisistato, kaip laimės mokytojas. Jo mokymas paremtas Vedų  ir induizmo religijos perteikimų. Aptinku Krišnos sąmonės judėjimo įtakos, pavarčius jo asmeninį puslapį suprantu, kad jisai turėtų prisistatyti, kaip krišnaistas, klausimas, kodėl taip nesiskelbia?

Tad išvada būtų aiški - iš tokių mokymų tikrai nepagilinsite krikščioniško tikėjimo, atvirkščiai, galite įpulti į pasimetimą ir abejones. Aš pats esu klausęs mokymo, tik norėdamas įsitikinti, kokia pasaulėvaizdą jis paremtas, bei tikėdamas kada nors sulaukti jūsų klausimo:)) valio sulaukiau:)

Bet uždraustas vaisius saldesnis, todėl pabandykime panagrinėti.

Pateiksiu citatą iš mokymo: Mantra meditacija ir paaiškinsiu kur prieštaraujama krikščioniškam tikėjimui. Kiekvienoje religijoje galime rasti  etikos ar gyvenimo patarimus, kurie yra geri. Mano pastabos pažymėtos raudonai

cituoju:

 

"(1) Tiems, kurie turi tvirtą norą padaryti dvasinę pažangą, rekomenduojama laikytis šių reguliuojamųjų principų.

A. Nevalgyti mėsos, žuvies ir kiaušinių. Čia skonio reikalas, bet vargu ar mūsų platumoje tai įmanoma, be to nekalbama, kad su mėsa gaunamos geležies ir kt. žmogaus gyvybei palaikyti reikalingų medžiagų. Nesu medikas, detaliau reikėtų klausti dietologų.

B. Nevartoti intoksikatų (narkotikų, alkoholio, cigarečių, o
taip pat kavos ir arbatos).
  Dėl narkotikų, alkoholio, cigarečių nevartojimo sutinku

C. Nežaisti azartinių lošimų. Pritariu

D. Neturėti neteisėtų lytinių santykių (nevedybiniai lytiniai
santykiai neleidžiami, o vedusiems leidžiami tik Dievo
sąmonės vaikams pradėti).
Grieščiau, nei katalikų mokymas sakantis, kad lytiniai santykiai leidžiami santuokoje ir jie turi būti atviri gyvybei.

Išvardintų reguliuojamųjų principų laikymasis padės sparčiai žengti į priekį dvasiniame gyvenime. Priešingu atveju, dvasinis progresas, dėl didelio prisirišimo prie materialių dalykų, bus labai sunkus.

 

(2) Reikia reguliariai skaityti Vedų raštus, ypač Bhagavad-gitą
ir Srlmad-Bhdgavatam. Vien tik klausant apie Krišną, Jo nepaprastą
veiklą ir transcendentines pramogas, širdis apsivalys nuo nešvarybių, kurios susikaupė dėl ilgai trukusių ryšių su materialiu pasau­liu. Reguliariai klausydamiesi apie Krsną ir dvasinį pasaulį, ku­riame Viešpats pramogauja su Savo bhaktomis, visiškai suprasime sielos prigimtį, tikrąją dvasine veiklą ir metodą išsivaduoti iš ma­terialaus pasaulio.

Neturėk kitų dievų tik mane vieną. Jei skaitysime šiuos raštus siekdami dvasinio tobulumo sunkiai nusidėsime pirmam įsakymui. Religijos studijoms šie raštai galimi, bet ar negeriau pirmiau gilintis į krikščionių tikėjimą ir skaityti Bibliją. Taip pat mokyme pateikiama priešprieša tarp materialaus pasaulio ir dvasinio. Dievas tapęs žmogumi nepaneigia materialumo, bet jį pašventina.

(3) Norint geriau apsisaugoti nuo materialios nešvaros, reikia valgyti tik vegetarinį maistą, kuris sudvasinamas aukojant jį Aukš­čiausiam Viešpačiui, Krsnai. Bet kurios gyvos būtybės nužudymas (įskaitant ir augalus) užtraukia karmos atoveikį. Tačiau Bhagavad-gitoje Krsna sako, kad Šį atoveikį Jis panaikina, jei Jam aukojamas vegetarinis maistas (ir. „Mitybos yoga").

Apie karmos dėsnį ir reinkarnacija rodos rašyta, kaip jinai prieštarauja krikščioniškam mokymui. Gyvename vieną kartą. Vėl galima priminti: "neturėk kitų dievų ir tik vienam Viešpačiui tetarnauk". Visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės - sako apaštalas Paulius. Ir tik per Jėzų Kristų mums atleistos kaltės ir jokiomis dvasinėmis pratybomis ar technikomis kaltės neištrinsime, tik per gailestį ir Jėzaus Kristaus duodamą atleidimą.

Tad, jūsų pasirinkimas ar gaištį laiką ieškant grūdų kupetoje ar maitintis sveiku maistu ir klausytis kad ir Marijos radijo:) ar prieinamų konferencijų:

Kryžiaus ženklo katechezė:)

http://www.youtube.com/watch?v=_i0P7NHSPX0&feature=relmfu

 

 

 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...