Kaip suprasti Žyd 2,10?

Paklausė Tema: Religija
Laiške žydams 2,10 skaitome (nuoroda žemiau):

"Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam priderėjo kentėjimais ištobulinti jų išganymo vadovą."

Kiek suprantu čia "vadovas" - Jėzus Kristus. Kuo Jis buvo netobulas?

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Žyd_2

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Autorius patikina, kad Jėzus Kristus - tobulas išganytojas.

"Žyd 2, 8 visa pajungei jo valdžiai.

Jeigu jau visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa jam pajungta. 9 Mes tik regime tą trumpam laikui mažesnį negu angelai – Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą didybe ir garbe. Reikėjo, kad Dievo malone už kiekvieną jis paragautų mirties. 10 Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl jam priderėjo kentėjimais ištobulinti jų išganymo vadovą. 11 Juk šventintojas ir šventinamieji – visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdija juos vadinti broliais; 12 jis sako:

Aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams,

susirinkime tave šlovinsiu giesme."

 

Hebrew Names Version

10 For it became him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to make the author of their salvation perfect through sufferings.

English Standard Version

10 For it was fitting that he, or whom and by whom all things exist, in bringing many sons o glory, should make the founder of their salvation perfect through suffering.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...