šventieji - žudikai

Paklausė Tema: Šventieji
Neseniai sužinojau kad krikščionių pasaulyje tarp šventųjų esama ir žmogžudžių. Pvz. garsus mūsų kunigaikštis Daumantas yra Karaliaus Mindaugo žudikas. Be abejo jo rankos suteptos ir kitų žmonių krauju. Na laikai tokie buvo. Bet tai nesutrukdė jam tapti rusų pravoslavų šventuoju. Klausimas: Koks Bažnyčios požiūris į tokius "šventuosius", ir kiek jų maždaug galėtu būti? Ačiū.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Jūsų antraštė kvailoka, nes žudikai atgailavo, atsivertė, pakeitė gyvenimo kryptį ir tapo šventi. Žudikas gali tapti šventuoju, bet ne atvirkščiai, kitaip nevadinsime šventuoju.

Žinomiausias tokio atsivertimo atvejis - apaštalas Paulius.

Apd 9

Sauliaus pašaukimas

1 Tuo tarpu Saulius, tebealsuodamas grasinimais ir žudynėmis prieš Viešpaties mokinius, nuėjo pas vyriausiąjį kunigą 2 ir išgavo raštus Damasko sinagogoms, kad, užtikęs to kelio[i1] sekėjus vyrus ir moteris, galėtų juos suiminėti ir gabenti į Jeruzalę. 3 Kai atjojo netoli Damasko, staiga jį apšvietė iš dangaus šviesa. 4 [i2]Nukritęs žemėn, jis išgirdo balsą: „Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji?“ 5 Jis klausė: „Kas tu esi, Viešpatie?“ Šis atsakė: „Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. 6 Kelkis, eik į miestą; tenai tau bus pasakyta, ką turi daryti“. 7 Jo kelionės draugai stovėjo be žado: jie girdėjo balsą, tačiau nieko nematė.[i3] 8 Saulius atsikėlė nuo žemės, bet, atmerkęs akis, nieko nebematė. Paėmę už rankų, jie nuvedė jį į Damaską. 9 Jis tris dienas išbuvo neregintis, nieko nevalgė ir negėrė.

 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...