Ar krikštas už pinigus yra galiojantis?

Paklausė anonimas Liepos 21, 2011 Tema: Krikštas
Jei asmuo pasikrikštijo už materialinį atlygį bet neturėdamas jokios intencijos religijos atžvilgiu, ar toks krikštas laikomas galiojančiu?
Ar iš viso yra kokie nors pagrindai krikšto negaliojimui? (pavyzdžiui, krikštijo ne kunigas)

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Liepos 21, 2011
Krikštas galioja, jei tas, kuris krikštijo (ekstra atveju /pvz. mirties pavojus/ krikštyti gali nebūtinai kunigas ir netgi nebūtinai katalikas ar krikščionis, ar tikintis), turėjo intenciją pakrikštyti ir pildamas ant kūno vandenį sakė: "Juoazai, aš tave krikštiju vardan Dievo - Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios". Jei tai sakė pildamas, pvz., alų, tai Krikštas negalioja. Arba pildamas vandenį sakė: "Aš tave krikštiju vardan Satja Saibabos" - irgi negalioja. :)

Tikiuosi, kad atsakiau.
Užduoti Klausimą

Temos


...