Ar galima su kunigu pabendrauti internetu?

Paklausė Tema: Religija
Man reikėtų pabendrauti su kunigu. Norėčiau atvirai pasišnekėti dėl savo nuodėmių, galbūt gauti vieną kitą patarimą. Tiesiogiai šnekėtis su parapijos kunigais pritrūktų drąsos :) Be to, negerai jausčiausi, nes jie turbūt sutiktų netgi nenorėdami.
Gal yra kokių nors būdų pabendrauti su kunigu virtualioje erdvėje ir nepažįstamam žmogui?

Ačiū.
Susijęs su atsakymu į klausimą: Kunigai ir internetas

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Dėl išpažinties ir dvasinio patarimo bendraujama gyvai:)

Suprantu jūsų baimę ir galbūt jinai kyla iš gėdos, bet visada verta ryžtis ir stoti tiesoje su savimi ir kitais.

keletas minčių iš katekizmo:

1424  Jis vadinamas išpažinties sakramentu, nes esminis jo elementas yra prisipažinimas – nuodėmių išpažinimas kunigui. Giliąja prasme šis sakramentas taip pat yra Dievo šventumo ir Jo gailestingumo žmogui nusidėjėliui „išpažinimas“, pripažinimas ir pašlovinimas.

Jis vadinamas atleidimo sakramentu, nes kunigo sakramentiniu nuodėmių atleidimu Dievas penitentui suteikia „atleidimą ir ramybę“6.

Jis vadinamas ir sutaikinimo sakramentu, nes nusidėjėliui dovanoja sutaikinančią Dievo meilę: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5, 20). Kas gyvena gailestinga Dievo meile, tas yra pasirengęs atsiliepti į Viešpaties raginimą: „Eik pirmiau susitaikinti su broliu“ (Mt 5, 24).

Laiminu,

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...