Pasninkas prieš Mišias

Paklausė anonimas Liepos 21, 2011 Tema: Visi kiti
Sveiki,

žinau, jog prieš Mišias reikia laikytis valandos pasninko. Gal galėtumėte išsamiau papasakoti, kodėl jis reikalingas? Kiek tiksliai laiko? Ar jo privalo laikytis visi ar yra kokių nors išimčių?

Ačiū už atsakymą!

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Liepos 26, 2011

 

Kan. 919 § 1. Asmuo, norintis priimti švenčiausiąją Eucharistiją, 
bent valandą prieš šventąją komuniją privalo susilaikyti 
nuo bet kokio maisto ar gėrimo, išskyrus vandenį ir 
vaistus. 
 § 2. Kunigas, tą pačią dieną celebruojantis švenčiausiąją
Eucharistiją du ar tris kartus, gali ką nors suvalgyti prieš 
antrąją ar trečiąją celebraciją netgi jei tarp jų nebūtų
valandos tarpo. 
 § 3. Senyvi žmonės, ligoniai ir jais besirūpinantys 
asmenys gali priimti švenčiausiąją Eucharistiją ir tuo 
atveju jei, likus mažiau kaip valandai ką nors suvalgė ar 
išgėrė.
 
Tai yra minimumas. Niekas nedraudžia ir rimčiau pasninkauti. Tai yra tam, kad Šv. Komunijos priėmimui ruoštumės iš anksto. Katekizmas dar sako: "Kūno laikysena (judesiai, drabužiai) turi išreikšti pagarbą, iškilmingumą ir džiaugsmą tuo metu, kai Kristus ateina pas mus kaip svečias." 1387
 
O apie pasninko, kaip po tokio, reikalingumą ir galią prieš šėtoną gerai nusako ši Švento Rašto vieta: "14 Sugrįžę pas kitus mokinius, jie pamatė apie juos susirinkusią minią ir besiginčijančius su jais Rašto aiškintojus. 15 Vos pastebėjusi Jėzų, minia labai nustebo, ir visi bėgo jo pasveikinti. 16 Jis paklausė: „Ko ginčijatės su jais?“17 Vienas iš minios jam atsakė: „Mokytojau, aš atvedžiau pas tave sūnų, kuris yra nebylės dvasios apsėstas. 18 Kur tik sugriebusi, dvasia jį tąso, iš burnos jam eina putos, jis griežia dantimis ir pastyra. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie nevaliojo“. 19 Tada Jėzus tarė: „O netikinti gimine! Iki kol man reikės su jumis būti? Kaip ilgai jus kęsti? Atveskite jį pas mane!“ 20 Jie atvedė. Vos pamačiusi Jėzų, dvasia ėmė tąsyti berniuką, šis parpuolė ant žemės ir apsiputojęs pradėjo blaškytis. 21 Jėzus paklausė tėvą: „Ar nuo seniai jam taip darosi?“ Šis atsakė: „Nuo pat kūdikystės. 22 Dvasia jį dažnai į ugnį įstumdavo ir į vandenį, norėdama pražudyti. Tad jei ką gali, pasigailėk mūsų ir padėk mums!“ 23 Jėzus jam atsakė: „'Jei ką gali'?! Tikinčiam viskas galima!“ 24 Vaiko tėvas sušuko: „Tikiu! Padėk mano netikėjimui!“ 25 Matydamas susibėgančią minią, Jėzus sudraudė netyrąją dvasią: „Nebyle ir kurčia dvasia, įsakau tau, išeik iš jo ir daugiau nebegrįžk!“ 26 Dvasia, klykdama ir smarkiai jį purtydama, išėjo. O berniukas liko tarsi lavonas, ir daugelis sakė: „Jis mirė“. 27 Bet Jėzus paėmė jį už rankos, pakėlė, ir jis atsistojo.

 

28 Kai Jėzus grįžo namo, mokiniai, pasilikę su juo vieni, klausė: „Kodėl mes negalėjome jos išvaryti?“ 29 O jis atsakė: „Ta veislė neišvaroma niekuo kitu, tik malda*“. (Mk 9, 14-29)

 

*Kai kuriuose rankraščiuose priduriama: "...malda ir pasninku“ (Mk 9,29)

 

 

 

 

Užduoti Klausimą

Temos


...