Turime vykdyti nuodėmes dėl Jėzaus?

Paklausė anonimas Liepos 21, 2011 Tema: Nuodėmė
Biblijoje teigiama, kad Jėzus mirė už mūsų nuodėmes. Ar tai reiškia, kad, jei mes nenusidėsime, Jėzus mirė dėl nieko? Ar tai reiškia, kad mums, norint suteikti Jėzaus mirčiai prasmės, reikia vykdyti nuodėmes?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Liepos 24, 2011

Geras klausimas,

atsakymas pateiktas Katalikų Katekizme:

386  Nuodėmė egzistuoja žmogaus istorijoje: būtų beprasmiška bandyti jos nepastebėti arba šią tamsią tikrovę vadinti kitais vardais. Bandydami suprasti, kas yra nuodėmė, turime pirmiausia pripažinti gilų žmogaus ryšį su Dievu, nes, to nepaisydami, neatskleisime nuodėmės blogio, kuris iš tiesų yra ne kas kita kaip Dievo atmetimas ir savęs supriešinimas su Juo, tebeslegiantys žmogaus gyvenimą ir istoriją.

387  Nuodėmės, ypač gimtosios nuodėmės tikrovė paaiškėja tik Dievo Apreiškimui nušviestus. Nežinant, kas jame sakoma apie Dievą, negalima aiškiai suvokti nuodėmės, ir kyla pagunda aiškinti ją vien tik išsivystymo trūkumu, psichologiniu poveikiu, klaida, neišvengiama socialinės netvarkos pasekme ir t. t. Tik žinant, kas Dievo buvo skirta žmogui, galima suprasti, kad nuodėmė yra piktnaudžiavimas laisve, kurią Dievas suteikė asmenims, sukurtiems tam, kad jie mylėtų Dievą ir vienas kitą.

Gimtoji nuodėmė – esminė tikėjimo tiesa

388  Vis labiau skleidžiantis Apreiškimui, aiškėjo ir nuodėmės tikrovė. Nors Senojo Testamento Dievo tautą ir vargino žmogiškas būvis, papasakotas Pradžios knygos nuopuolio istorijoje, vis dėlto ji negalėjo iki galo suvokti tos istorijos giliosios prasmės, kurią atskleidė tik Jėzaus Kristaus mirtis ir prisikėlimas.262 Reikia pažinti Kristų, malonės šaltinį, kad galėtum pripažinti Adomą esant nuodėmės šaltiniu. Tik prisikėlusio Kristaus atsiųsta Dvasia Parakletas „parodys pasau–liui, kaip jis klysta dėl nuodėmės“ (Jn 16, 8), apreikšdama Tą, kuris yra jo Atpirkėjas.

389  Gimtosios nuodėmės samprata, galima sakyti, yra „išvirkštinė pusė“ Gerosios Naujienos, skelbiančios, kad Jėzus yra visų žmonių Gelbėtojas, kad visiems reikia išganymo ir kad išganymą visiems yra suteikęs Kristus. Bažnyčia, kuri turi „Kristaus išmonę“263, gerai žino, kad, sumenkinant gimtosios nuodėmės apreiškimą, pažeidžiama Kristaus paslaptis.

 

Užduoti Klausimą

Temos


...