Ar išpažinti nuodėmes galima pas bet kurį kunigą? Kaip su tuo siejasi bažnyčios dvasininkų hierarchija?

Paklausė Tema: Išpažintis
Sveiki,

šiandien katekizme perskaičiau, kad kai kurias nuodėmes gali atleisti tik vyskupas arba net - tik popiežius. Kokios tai nuodėmės?
Ar atgailaujančiam yra skirtumas, pas kurį kunigą atlikti išpažintį? Pavyzdžiui, ar yra skirtumas tarp išpažinties atliekamos pas parapijos vikarą ir kleboną?

Taip pat gal galite pasakyti, kada, už kokias nuodėmes gaunama ekskomunika?

Ačiū už atsakymą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Taip yra keletas nuodėmių, kurios užtraukia ekskomuniką (atskyrimą nuo Bažnyčios) pačiu faktu, rezervuotą atleisti tik Apaštalų Sostui (popiežiui). Štai tos nuodėmės:

1) Sąmoningas (išorinis)  Švenčiausiojo Sakramento išniekinimas. Tai reiškia, kuris išisneša Švč. Sakramentą iš bažnyčios, išplėšia Švč. Sakramentą iš tabernakulio, ibarsto jį, pavagia šv. Mišių taurę, iš Monstarncijos (ją matome per atlaidų ar velykinę procesiją) išmeta Švč. Sakramentą abra kaip nors kitaip fiziniu būdu jį išniekina. Jei žmogus prėmė šv. Komuniją sunkios nuodėmės stovyja, tai nėra išniekinimas, tai tik šventvagystė.

2) Pasikėsinimas į popiežiaus gyvybę, popiežiaus nužudymas.

3) Eksmomunika, kurią užsitraukia nuodėmklausys, duodantis išrišimą savo neskaistumo nuodėmės bendrininkei ar bendrininkui. Čia turima mintyje ne tik lytinį aktą, bet visa, kas į jį veda: bučiniai, glamonės. Jei bendrininkė/as ateitų pas nusidėjimo bendrininką kunigą išpažinties jau gavusi/ęs atleidimą už tą nuodėmę pas kitą nuodėmklausį, teikti išrišimą galima.

4) Vyskupas užsitraukia eksomuniką pačiu faktu, kai konsekruoja kitą vyskupą be Apaštalų Sosto leidimo. Kunigus vyskupais nominuoja tik popiežius, po nominacijos, suderinus datą, vyksta konsekracija. Konsekruotasis vyskupu be Apaštalų Sosto leidimo taip pat užsitraukia tokią eksomuniką.

 5) Eksomunika, kurią užsitraukia nuodėmklausys tiesiogiai išduodantis išpažinties paslaptį.  Arba pasakė atėjusį išpažinties ir jo nuodėmes, arba pasakė nuodėmes iš kurių paaiškėja kas jas išpažino.

6) Kas be Šventimų aukoja šv. Mišias, arba klauso išpažinčių ir teikia išrišimą užsitraukia interdiktą pačiu faktu ir neglali gauti nuodėmių išrišimo.

Štai tokios būtų nuodėmės, kurias atleidžia tik Apaštalų Sostas. Kaip matote jos liečia ne tik pasauliečius bet ir dvasininkus. O šiaip linkėčiau susirasti pastovų nuodėmklausį, nesvarbu ar tai būtų parapijos klebonas, vikaras ar kitokias pareigas atliekantis kunigas.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...