Kodėl buvo pakeista malda?

Paklausė Tema: Malda
Garbė Jėzui Kristui,

skaičiau Evangeliją, pirmąjį Petro laišką, 1Pt 3(18-22) ir 1Pt 4(1-6).

Kalbama apie Jėzaus nužengimą į pragarus, taip pat Evangelijos apreiškimą mirusiems. Ar teisingai suprantu, kad Evangelijos apreiškimas mirusiems būtent ir buvo atliktas pragare, kur Jėzus buvo po nukryžiavimo iki prisikėlimo?

   Ir antras klausimas - dėl maldos "Tikiu į Dievą Tėvą". Dabar pasidomėjau internete, "Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo" malda - joje tarsi viskas išplėsta, tačiau nelikę žodžių apie Jėzaus nužengimą į pragarus, taigi ir apreiškimą mirusiems?

   Prieš keturiolika metų teko sutikti vieną šeimą iš Vokietijos, kurioje buvo net 14 ar 15 vaikų! Tačiau jie priklausė vienai griežtai krikščionių tikėjimo atšakai ar net sektai pagal katalikų bažnyčios normas, berods tai buvo babtistai, bet nesu tikras. Vaikai buvo apie 10-12 metų amžiaus, tačiau labai daug kalbėjo apie Dievą. Kai jiems pasakiau apie tai, jog Jėzus buvo nužengęs į pragarą kad išgelbėti ten esančias sielas, jie sakė kad taip būti negalėjo. Bet nuėję pas tėvus išsiaiškino, jog sakiau tiesą. Kodėl tokia svarbi žinia eliminuota iš pagrindinės maldos?

   Mūsų parapijos kunigui teko gultis į ligoninę, jį pavaduoja gretimų parapijų klebonai. Praeitą sekmadienį kunigas kalbėjo būtent "Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo" maldą, o savaitę anksčiau - "Apaštalų tikėjimo išpažinimo" maldą, kurią paprastai kalba ir parapijos klebonas. Greičiausiai todėl, kad paprastiems žmonės ji yra įprasta ir artimesnė. Man taip pat.
 
"Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo" maldos žodžius nelengva įsidėmėti, ypač girdint ją retai. Ar neturėtų ji būti atspausdinta ir dalinama bažnyčiose greta kitų katalikiškų spausdinių? Juk dauguma žmonių, lankančių bažnyčią, yra pagyvenę ir vargu ar naršo internete. Čia mano toks pastebėjimas, kaip tikinčiojo. Gal kažkada ir buvo aiškinama, kodėl yra du maldos variantai, bet bažnyčioje man jo neteko girdėti.


   Darius

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Kalbate apie Apaštalų tikėjimo išpažinimą bei Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą.

Šiais metais švęsdami Tikėjimo metus, turime gerą progą vienytis su visuotine Bažnyčia ir per iškilmes, bei sekmadienius mokytis kalbėti iškilmingą Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą.

Mokymas apie visuotinį Jėzaus Kristaus atpirkimą yra kertinis tikėjimo akmuo ir niekur jis nedingo, nepriklausomai nuo kalbamų maldų.

Katekizmas plačiau

Paprašykite klebono, kad maldos tekstą atspausdintų ir padalintų norintiems jį išmokti namie yra išleisti gražūs Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimo pavyzdžiai.

 

Atsakė

"Nužengė į pragarus": Iki Kristaus atpirkimo mirusieji negalėjo pilnai matyti Dievo jo šviesoje, todėl tie, kurie nebuvo pasmerkti į amžinojo pasmerkimo buveinę, pragarą, buvo kitoje buveinėje, hebraiškai vadinama "Šeol" - "Prieblados, šešėlių vieta". Toji vieta lietuviškai pavadinta "pragarais" (ne pragaru). Ten ir nužengė Kristus paskelbti džiugios žinios. Žinoma, reikia prisiminti, kad kalbant apie dvasias ir dvasines būsenas, terminai, apibūdinantys vietą, laiką, atstumą ir pan., yra labai sąlygiški.

Tikėjimo išpažinimas: tai ne malda, o būtent išpažinimas, svarbiausių tikėjimo tiesų išvardijimas. Žinoma, tai negali sutilpti viename trumpame tekste, todėl jokiame išpažinime nesutalpintos visos tikėjimo tiesos. Trumpesnis tekstas yra Apaštalų tikėjimo išpažinimas, kilęs iš Apaštalų laikų, vartotas pirmiausiai Krikšto apeigų metu, kai buvo klausimų atsakymų forma liudijamas tikėjimo turinys. Jis ir šiandien vartojamas Krikšto ir jo įžadų atnaujinimo apeigose, taip pat jungiamas prie kai kurių maldų. Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, ilgesnioji forma, buvo priimta Nikėjos-Konstantinopolio Bažnyčios visuotiniame  susirinkime, kai, kilus klaidingiems mokymams, buvo tikslinamas Katalikų Bažnyčios tikėjimo turinys. Todėl čia papildomai pabrėžiama, kad Dievo Sūnus yra būtent gimęs iš Tėvo, o ne sukurtas ar iš jo kylantis, kad jis tikrai yra Dievas, lygus Tėvui ir kita. Šis išpažinimas pradėtas naudoti tikinčiųjų maldos susibūrimuose, pirmiausiai Eucharistijoje, kad būtų paliudyta, kokio tikėjimo išpažinėjai susirinko, ir išliko šv. Mišiose iki šiol. Lietuvoje kelis dešimtmečius nebuvo galimybės spausdinti liturginių tekstų, tik patys būtiniausi buvo leidžiami pogrindyje, todėl Mišiose buvo naudojamas trumpesnysis Apaštalų tikėjimo išpažinimo tekstas, kurį visi mokėjo atmintinai. Dabar vėl įsakytas Nikėjos-Konstantinopolio, kaip ir visoje Bažmyčioje.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...