Ar gali būti atleista už piktžodžiavimą prieš Šventojo Rašto autorius ir gana piktą Katalikų Bažnyčios kritiką?

Paklausė Tema: Išpažintis
Garbė Jėzui Kristui,

paauglystėje būdamas kvailas viešai prikalbėjau dalykų, kurių dabar labai gailiuosi. Pasisakiau prieš Katalikų Bažnyčią, kritikavau kunigus ir įsismarkavęs kalbėdamas apie Šventąjį Raštą esu piktai atsiliepęs apie jo autorius, turėdamas omenyje jį rašiusius žmones.

Kai vėl atradau Kristų tai per išpažintį minėjau šiuos dalykus, tačiau minėjau ne konkrečiai, o ir pats visų savo šlykštybių dar neprisiminiau ir nesuvokiau jų masto. Šiuo metu jau pastoviai lankausi Bažnyčioje ir dalyvauju sakramentuose ir tik neseniai susidūriau su savo paauglystę primenančiais dalykais, kurie priminė visus mano senuosius teiginius...

Dabar nuoširdžiai gailiuosi dėl savo nuodėmių ir bijau, ar tai negali būti palaikyta piktžodžiavimu prieš Šventąją Dvasią? Iš tiesų niekada neturėjau intencijos nieko pikto pasakyti prieš patį Dievą, o mano pasišlykštėtinas elgesys buvo nukreiptas prieš jo žemiškus tarnus, nesuvokiant, jog jie yra Dievo tarnai. Tačiau, kaip žinia, žmogus yra savęs pateisinimo meistras, todėl labai pergyvendamas ir stokodamas drąsos, kad pakalbėčiau apie šiuos dalykus su kunigu akis į akį, norėčiau paprašyti jūsų patarimo... Esu pasiryžęs atgailauti.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Tai, ką prašęte, tasd piktžodžiavimas pireš kunigus, Bažnyčią susijęs su antuoju Dievo įsakymu:"Netark Dievo vardo be reikalo". Ačiū Dievui, kad Dievas Jus pamokė meilės ir supratimo, kad vienas Dievas yra šventas ir nepaisant, kad Jūs stengėtės visiap šmeižti ir kunigus ir Bažnyčią, Jo meilė tiek vieniems tiek kitiems nesumažėjo. Galimas daiktas, kad Jūsų žodžiai galėjo kai kam taip pat stipriai atnešti abejonių ir nepagrįstų kaltinimų.

Išpažintyje svarbu aiškiai įvardinti sunkias nuodėmes, jų negražinant ir nenuslepiant. Smulkmenų ir detalių aiškinti nereikia, jei kunigui, kas neaišku, tai jis paklaus. Kad jaustumėtės drąsus pokalbyje su kunigu, pirmiausiai linkiu tikėjimo Dievo meile. Ir linkiu melstis už tuos žmones, kurie Jūsų žodžių paveikti galbūt klaidingai užkietino savo širdis tiems dalykams apie kuriuos piktai pats kalbėjot.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...