Ar tikrai maldos veikia?

Paklausė Tema: Malda
Jeigu tikite maldos galia, tai kodėl pasaulyje nuo ligų miršta žmonės?

Mt 21,21 "Jėzus atsakė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu turėtumėte tikėjimo ir nesvyruotumėte, ne tik galėtumėte taip padaryti su figmedžiu, bet pasakytumėte šitam kalnui: 'Pasikelk ir meskis į jūrą!', ir taip atsitiktų."

Gal besimeldžiantys netiki maldos galia?
Gal žmonės tikrai tikintys maldos galia nesimeldžia už dalykus, kurie padėtų žmonėms?
Gal maldos neveikia?
Gal dievo nėra?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Malda yra susitikimas su gyvuoju Dievu, o ne maginis ženklas. Tad siūlau pasimelsti užuot bandžius savo Kūrėją lingvistiniais apžavais. Tikėjimas yra širdies nutyrinimo kelias, pradėkite melstis ir atsakymai ateis į jūsų dvejones.

Katekizmas:

2560  „Jei tu pažintum Dievo dovaną!“ (Jn 4, 10). Maldos stebuklas pasirodo kaip tik ten, prie šulinių, kur ateiname ieškoti vandens: ten Kristus pasitinka kiekvieną žmogų; Jis pirmas ieško mūsų ir paprašo: „Duok man gerti“ (Jn 4, 7). Jėzus yra ištroškęs, Jo prašymas kyla iš trokštančio mūsų Dievo gelmių. Ar mes tai žinome, ar ne, bet maldoje susiduria ir Dievo, ir mūsų troškulys. Dievas trokšta, kad mes Jo trokštume.5

2561  „Rasi pati būtum Jį prašiusi, ir Jis tau būtų gyvojo vandens davęs!" (Jn 4, 10). Mūsų prašomoji malda neįtikimai tampa atsaku: atsaku į gyvojo Dievo skundą: "Mane, gyvojo vandens šaltinį, jie paliko ir išsikasė vandens talpyklas – kiauras talpyklas, nelaikančias vandens“ (Jer 2, 13); tikėjimo atsaku į nepelnytą išganymo pažadą,6 meilės atsaku į vienatinio Sūnaus troškulį.7

Atsakė

Jūs teisi, bet malda daug daugiau nei supratimas, ko mums reikia cituoju Katekizmą:

2565  Naujojoje Sandoroje malda yra gyvas Dievo vaikų ryšys su be galo geru jų Tėvu, su Jo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir su Šventąja Dvasia. Dievo karalystės malonė yra „visos Švenčiausiosios Trejybės vienybė su visa [žmogaus] dvasia“8. Tad maldos gyvenimas yra nuolatinis buvimas Triskart Švento Dievo akivaizdoje ir bendravimas su Juo. Ta gyvenimo bendrystė yra visuomet galima, nes Krikštu mes tapome viena su Kristumi.9 Būdama bendrystėje su Kristumi ir plisdama Jo kūne – Bažnyčioje, malda tampa krikščioniška. Ji apima visa, kaip ir Kristaus meilė.10

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...