Ką reiškia žodis "šventas"?

Paklausė Tema: Šventieji
Šventas gali būti: sekmadienis, Petras, duona, Kalėdos, Velykos, ugnis, vanduo, tėvas ir t.t.
Ar gali būti šventas bebras, klevo lapas, bakterija, musė ir kodėl?
Kas gali būti šventas ir kas negali?
Ką galima pašventinti?
O visą Žemę pašventinti galima, kad nereikėtų jos atskirų dalių šventinti?

Tikiuosi gauti tikslių konkrečių atsakymų, tuščiažodžiavimai nedomina.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Asmuo gali būti vadinamas "šventu" dėl šventų darbų, dvasinių nuopelnų, taip pat dėl to, kad savo gyvenimą pašventė, paskyrė dvasiniams dalykams.

Daiktai vadinami šventais dėl to, kad yra pašvęsti dvasiniams, tikslams, susieti su dieviškais dalykais, kaip malda, liturgijoje naudojami daiktai. Tokiais tikslais yra šventinami vanduo ir duona, žolynai ir kiti apeiginiai daiktai.

Šventu laiku (Kalėdos, Velykos, Didysis penktadienis ir pan.) vadinamas toks laikas, kuris ypatingu būdu pašvenčiamas Dievui, nors "paprastu, natūraliu" būdu Dievui turi būti pašvęstas visas gyvenimas.

Yra šventinami daugelis kitų dalykų, kaip gyvenamieji būstai, laukai, miškai, automobiliai, tačiau dėl to jie nevadinami "šventais", o pašventinimu meldžiama Dievo apsaugos, globos ir palaimos.

Su šventais ir Dievui pašvęstais dalykais reikia elgtis pagarbiai, pagerbiant patį šventumo šaltinį - Dievą. Tikintieji suvokia, kad visas pasaulis yra Dievo sukurtas, todėl jį pažindami šlovina Dievo didybę, išmintį ir meilę, stengiasi visus Dievo kūrinius tausoti ir gerbti.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...