Dekano pareigos.

Paklausė anonimas Liepos 10, 2013 Tema: Bažnyčia
Kokios yra dekano pareigos?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Balandžio 17, 2014
Dekanas konkrečios valdžios savo dekanato parapijoms ir jų kunigams neturi: jis panašus į tarpininką tarp vyskupo ir parapijų. Dekano pareiga klebonams pranešti vyskupo potvarkius ir nurodymus, organizuoti kunigų nuolatinio ugdymo susitikimus ir aplamai bendruomenšką jų gyvenimą, pirmajam pasirūpinti kad mirus ar esant sukliudytam kunigui, toje bažnyčioje vyktų pamaldos, taip pat ir pranešti vyskupui apie dekanate pastebėtus pažeidimus. Taigi, dekano pareigybė suteikia daug darbo, bet ne valdžios.
Užduoti Klausimą

Temos


...