Skaiciu knyga 31 17 Nužudykite visus berniukus bei moteris, kurios gyveno su vyrais!

Paklausė Tema: Religija
Paaiškinti šiuos žiaurumus Skaiciu knyga 31 17 Nužudykite visus berniukus bei moteris, kurios gyveno su vyrais!  18 Mergaites, kurios nėra pažinusios vyro, pasilaikykite sau.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Skaitykime visą Sk 31.

"Mozė todėl kalbėjo žmonėms: „Tebūna iš jūsų išrinkti ir apginkluoti vyrai žygiui, težygiuoja jie prieš midjaniečius išlieti VIEŠPATIES keršto Midjane. 4 Pasiųskite į žygį po tūkstantį vyrų iš kiekvienos Izraelio giminės“. 5

Čia aprašomas "šventas karas", kurio vienas iš nurodymų: negalima pasiimti karo grobio. Kariai nesilaikė šios taisyklės.

" Tada, pasiėmę visą karo grobį ir laimikį – žmones ir gyvulius, 12 jie atgabeno belaisvius, karo grobį ir laimikį pas Mozę, kunigą Eleazarą ir izraeliečių bendriją į stovyklą Moabo lygumose prie Jordano, arti Jericho."

Todėl užsitraukė Mozės pyktį.

"Mozė įniršo ant kariuomenės vadų, tūkstantininkų ir šimtininkų, sugrįžusių iš karo žygio. 15 „Palikote gyvas visas šias moteris? – tarė jiems. – 16 Juk šios moterys, Balaamo patariamos, paskatino izraeliečius taip nusižengti VIEŠPAČIUI Peoro reikalu, kad VIEŠPATIES bendriją ištiko maras."

Kokiu tikslu skaitome Bibliją? Bandydami suprasti istorinį kontekstą ar vertindami savo laikmečio vertybiniais kriterijais?

Ypač, Senasis Testamentas reikalauja kruopščių istorinių, kultūrinių, kalbinių, mentaliteto žinių ir nesiduoda maldingoms nuotaikoms:).

Kvailoka būtų išvada ir visiškas nesupratimas, jog pateisinu "Šventą karą":) bet istorijos neišsiginsi. O ieškoti priekaištų Biblijai, tai bandyti pateisinti savo ideologiją ar netikėjimą, bet nenorėti suprasti.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...