Kokia oficiali baznycios nuostata apie Abiogenezė? Ir ka man reiktu atsakyti tikinciajam kuris man aiskina kad zmones buvo sukurti kartu su dinozaurais?

Paklausė Tema: Religija
Kokia oficiali baznycios nuostata apie Abiogenezė? Ir ka man reiktu atsakyti tikinciajam kuris man aiskina kad zmones buvo sukurti kartu su dinozaurais?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Greiti atsakymai ne visada paguodžia:)

Jūsų klausimas aktualus praeito amžiaus pradžiai, kada, pasitelkus evoliucijos teorija, bandyta kovoti (ne)tikėjimo kovas. Jis aktualus ir radikalių protestantų grupėms ypač JAV , kurie laikydamiesi fundamentalistinio (pažodinio) Biblijos aiškinimo kovoja su šia teorija.

Pagal apibrėžimą:

Abiogenezė (gr. a–bio–genesis – ne biologinės kilmės) – bendrąja prasme, gyvybės atsiradimas iš negyvosios medžiagos.

Pradžios knygoje antrame skyriuje skaitome:

"7 tuomet VIEŠPATS Dievas padarė žmogų iš žemės dulkiųi2] ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybe."

Ar gali prieštarauti ir turėti sąlyčio taškų šios ištaros? Manau gali, panašiai, kaip paukščio skrydžio mechanizmo aprašymas su poezija apie skrydžio laisvę ir grožį:)

Esame sukurti iš nieko, tai tikėjimo tiesa, tegul evoliucijos teorija bando tai paaiškinti, o priešinti skirtingus pasakojimus nėra tikslo:) arba mažu mažiausia - nesusipratimas.

Aišku, visada galima nusipjauti nosį, siekiant maištauti ar savo tiesos įrodymui.

 

1 Kor 1

"20 Kur išminčius? kur Rašto aiškintojas? kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste? 21 O kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, tai Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. 22 Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, 23 o mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė. 24 Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. 25 Dievo kvailybė išmintingesnė už žmones ir Dievo silpnybė galingesnė už žmones." (Pasikartojau cituodamas, nemanau, kad pakenks)

 

Ps. Pradžios knygos pasakojimas yra poezija arba vaizdingas pasakojimas, nešantis teologinę žinią ir nepatartina jo priimti tiesiogiai ir išbandyti savo kailiu ir dažnai patys susikuriame konfliktines situacijas ir patiems reikia atsakyti į gyvenimo klausimus.

 

 

 

 

Atsakė

Katekizmas:

Tikėjimas ir protas

156  Tikėjimo motyvas nėra tai, kad apreikštosios tiesos atrodo tikros ir suprantamos mūsų prigimto proto šviesoje. Mes tikime „dėl Dievo, kuris apreiškia ir negali nei pats klysti, nei mūsų klaidinti, autoriteto.“20„Vis dėlto, kad mūsų tikėjimo klusnumas neprieštarautų protui, Dievas panoro vidinę Šventosios Dvasios pagalbą susieti su išoriniais Jo Apreiškimo įrodymais.“21 Dėl to Kristaus ir šventųjų stebuklai,22 pranašystės ir Bažnyčios plitimas bei šventumas, jos vaisinga veikla ir stabilumas „yra kiekvienam protui priimtini tikri Apreiškimo ženklai“,23 tikėtinumo motyvai, kurie rodo, kad tikėjimo pritarimas „jokiu būdu nėra akla sielos pastanga“.24

157  Tikėjimas yra tikras, daug tikresnis negu visoks žmogiškas pažinimas, nes remiasi paties Dievo, kuris negali meluoti, žodžiu. Be abejonės, apreikštosios tiesos žmogaus protui ir patirčiai gali atrodyti neaiškios, tačiau „dieviškosios šviesos teikiamas tikrumas yra didesnis negu tas, kurį duoda prigimto proto šviesa“25„Dešimt tūkstančių sunkumų nesudaro net vienos abejonės.“26

158  „Tikėjimas nori būti suprastas.27 Tikėjimui būdinga tai, kad tikintysis nori geriau pažinti Tą, kurį įtikėjo, ir geriau suprasti, ką Jis yra apreiškęs; gilesnis pažinimas savo ruožtu stiprina tikėjimą, vis labiau apimtą meilės. Tikėjimo malonė atveria „širdies akis“ (Ef 1, 18), kad gyvai suvoktų Apreiškimo turinį, tai yra visa, kas apima Dievo planą, tikėjimo paslaptis, jų tarpusavio ryšį ir ryšį su apreikštosios paslapties centru, Kristumi. O „kad Apreiškimo pažinimas taptų vis gilesnis, Šventoji Dvasia nuolat tobulina tikėjimą savo dovanomis“.28 Kaip sako šv. Augustinas,29„tikiu, kad suprasčiau, ir suprantu, kad geriau tikėčiau“.

159  Tikėjimas ir mokslas. „Nors tikėjimas ir viršija protą, bet tarp jų niekada negali būti tikro nesutarimo, kadangi tas pats Dievas, kuris apreiškia paslaptis ir įdiegia tikėjimą, žmogaus dvasiai yra davęs ir proto šviesą; o nei pats Dievas negali savęs neigti, nei tiesa prieštarauti tiesai.“30 „Todėl visų mokslo dalykų metodiniai tyrinėjimai, vykdomi tikrai moksliškai ir laikantis moralinių normų, niekuomet neprieštarauja tikėjimui, nes ir pasaulietiški, ir tikėjimo dalykai yra kilę iš to paties Dievo. Dar daugiau: tą, kuris mėgina nuolankiai ir ištvermingai gilintis į daiktų paslaptis, jam nežinant, tarsi už rankos veda Dievas, palaikantis visus daiktus ir darantis, kad jie būtų tai, kas yra.“31

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...