Ar šiuolaikinis žmogus dar gali tikėti?

Paklausė Tema: Religija
Ar šiuolaikiniam žmogui įmanoma patikėti Bažnyčios tiesomis? Ar iš vis įmanomas mūsų laikais toks dalykas kaip tikėjimas jei dabar visur remiamės žinojimu. Ar Bažnyčia turi tvirtų argumentų savo dėstomoms tiesoms paremti? Kokiu būdu galima patikėti pvz. prisikėlimu, juk čia neįsivaizduojamas dalykas arba mokymais apie dangų ir pragarą, juk niekas iš ten negrįžo? Kaip žinoti, kad tikėjimas nėra tik savęs apgaudinėjimas? Jei norėčiau įsitikinti, kad religija iš tikrųjų veikia, nuo ko turėčiau pradėti?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Palinkėčiau sutikti tikinčių žmonių, kurie gyventų tikėjimu Jėzumi Kristumi ir jo  meile.

Dievą galima pažinti meldžiantis ir mylint žmones.

Manau esate protingas (a), kad atskirtumėte žinojimą nuo tikėjimo, kad būtų lengviau pateikiu katekizmo nuorodas.

150  Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu ir drauge nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Būdamas asmeniškas ryšys su Dievu ir pritarimas Jo apreikštoms tiesoms, krikščionių tikėjimas skiriasi nuo tikėjimo žmogumi. Teisinga ir gera visiškai pasitikėti Dievu ir absoliučiai tikėti tuo, ką Jis sako. Būtų tuščia ir klaidinga šitaip tikėti kūriniu.12

 

154  Tikėti įmanoma tik veikiant malonei ir vidinei Šventosios Dvasios pagalbai. Tačiau tiek pat yra tikra, kad tikėjimas yra tikrai žmogiškas veiksmas. Nei žmogaus laisvei, nei protui nėra priešinga pasitikėti Dievu ir pritarti Jo apreikštoms tiesoms. Net ir žmonių tarpusavio santykiuose neprieštarauja mūsų orumui tikėti tuo, ką mums sako kiti asmenys apie save ar savo ketinimus, pasitikėti jų pažadais (pvz., vyrui ir moteriai tuokiantis), kad būtų galima su jais bendrauti. Tad dar labiau dera mūsų orumui „tikėjimu savo protą ir valią visiškai palenkti apreiškiančiam Dievui“18 ir taip su Juo artimai bendrauti.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...