Kuo skiriasi krikščionybė nuo protestantizmo?

Paklausė Tema: Religija
Kuo skiriasi katalikybė nuo protestantizmo?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Katalikai, Ortodoksai, Protestantai ir visos religijos, kurios išpažįsta Jėzų Kristų ir Krikšto sakramentą, yra krikščioniškos, visi jų išpažinėjai - krikščionys.

Apaštalų įkurta Bažnyčia saugojo tikėjimo grynumą, tačiau nuo pirmųjų amžių atsirasdavo kitokių mokslo krypčių, kurios dažnai atsiskirdavo kaip skirtingos krikščionybės atšakos. XI a. Bažnyčia skilo į Rytų (Bizantijos) ir Vakarų (Romos) Bažnyčias, kurios išlaikė iš esmės tą patį tikėjimą ir sakramentus, skyrėsi tik liturgija (apeigos) ir pavaldumas.

1517 m. M. Liuteris pradėjo Reformatų arba Protestantiškąjį judėjimą, kuris, užuot reformavęs Katalikų Bažnyčią (tą padarė Tridento Susirinkimas 1545-1563) nuo jos atskilo, sukurdamas Liuteronų, Kalvinistų, Husitų ir daugybę kitų Bažnyčių bei tikėjimų, kurie ir dabar dauginasi.

Esminis protestantizmo bruožas, leidžiantis jiems skaldytis, pritaikant Jėzaus Evangeliją pagal laikus ir aplinkybes yra mokymas, kad suprantant Šventąjį Raštą kiekvieną tikintįjį Šventoji Dvasia apšviečia individualiai.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...