Nuodėmių atleidimas

Paklausė Tema: Išpažintis
Ar galima gauti išrišimą neinant išpažinties?
Pavyzdžiui, dalyvaujant piligriminėj kelionėj?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Atgailos, arba Susitaikinimo sakramentas, dažnai vadinamas tiesiog išpažintimi, ne vien atleidžia nuodėmes, bet ir teikia sakramentinę malonę, stiprinančią žmogų doros kelyje. Sunkios nuodėmės atleidžiamos tik sakramentu, o mirties pavojuje - nuoširdžia asmenine atgaila, susieta su pasiryžimu artimiausia proga (jei bus) atlikti išpažintį. Lengvos nuodėmės atleidžiamos nuoširdžiu Dievo (jei reikia - ir žmonių) atsiprašymu asmeniškai arba apeiginiu būdu. Piligriminės kelionės proga visada tinka priimti Susitaikinimo sakramentą.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...