dėl vaiko krikšto, tėvas katalikas, motina liuteronė.

Paklausė Tema: Krikštas
Laba diena. Vaiko tėvas - katalikas, mama -  evangelikė liuteronė. Tėvai susituokė evangelikų liuteronų bažnyčioje, tačiau nė vienas savo tikėjimo nepakeitė, nes evangelikų liuteronu bažnyčia to nereikalauja, jei abu yra krikščionys. Ar jų vaikas gali būti pakrikštytas katalikų bažnyčioje, jei motina nepersikrikštys į katalikę?  Ir ar krikštatėviu (krikštamote) galėtų būti evangelikas liuteronas vaiką krikštyjant katalikų bažnyčioje (jei krikštatėviai nepersikrikštys)? Dėkoju už atsakymą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Krikštyti būtų protinga toje bažnyčioje, pagal kurį tikėjimą bus auklėjamas vaikas. Jei Krikštas Katalikų Bažnyčioje,tai reikia laikytis katalikiškų nuostatų:

  Krikšto tėvais gali būti asmenys:      
       – ne jaunesni kaip 16 m.,
       – krikštyti Katalikų Bažnyčioje;
       – priėmę Atgailos (išpažintis), Švč. Sakramentą (Komunija) bei Sutvirtinimo
          sakramentą;
       – pavyzdingi katalikai;
       – Jei gyvena santuokoje, privalo būti priėmę Santuokos sakramentą.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...