Kodėl Dievas, žinodamas kas buvo ir kas bus, vis tiek bando žmones?

Paklausė Tema: Visi kiti
Juk tai neturi jokios prasmės ! Kodėl Dievas, žinodamas, kad Ieva pasiūlys obuolį Adomui, stebi šią istoriją it koks vojeristas, o paskui juos išvaro iš rojaus? Kodėl Dievas, žinodamas, kad Abraomas paaukos sūnų Jo garbei, vis tiek liepia jam tai daryti? Kodėl Dievas suplanuoja Jėzaus Kristaus gyvenimą, iš anksto žinodamas jo liūdną pabaigą? Ar nemanote, kad toks Dievas yra žiaurus? Biblijoje gausu žiauraus Dievo elgesio pavyzdžių, bet tikintiesiems nepaliaujamai yra kartojama, kad Dievas yra Meilė.

Ką galvotumėte apie tėvą, kuris sako, kad myli savo sūnų, bet baugina jį sakydamas, kad jeigu gerai nesielgs, uždarys jį tamsiame kambaryje be maisto ir vandens, ir kankins jį per amžius be galimybės išsigelbėti, nebent sūnus labai gailėsis, nebent sūnaus draugai ir artimieji prašys, kad jį paleistų. Negi Bažnyčia gina tokį vaikų auklėjimo modelį? Žinau, kad šiuo atveju klausimą pateikiu kaip visišką ekstremumą, deja, Biblijoje tokių ekstremumų itin daug.

klausimai:

1. Ar nemanote, kad toks Dievas yra žiaurus?
2. Ar Bažnyčia gina tokį vaikų auklėjimo modelį?
3. Ar taip turėtume elgtis ir su savo artimaisiais - mylėti, bet būti griežtiems ir teisingiems, jei mums prasikalsta ar mus įskaudina?
4. Iki kokio momento Dievas yra gailestingas ir atleidžia nusidėjimus?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Reikia žiūrėti ne "pavyzdžius" Biblijoj, bet visą Švento Rašto kontekstą. Nežinau, kodėl Jums atrodo nenormalu, jei Tėvas sakytų: "Pasilik pas mane, nes jei mane paliksi, neturėsi gyvenimo, bus vienas vargas". Dievas ne žiaurus. Žiauri realybė, kai palieki Jį.

Dėl "bandymo". Dievas mus pažįsta. Ir tas bandymas yra ne, kad Dievas mus pažintų, bet, kad mes įgydami tam tikras patirtis, padarydami tam tikrus apsisprendimus augtume, artėtume prie Dievo. Susidurdami su problemom ir jas spręsdami mes augam: "Problemos pažadina mūsų drąsą ir mūsų išmintį, iš tikrųjų jos kuria mūsų drąsą ir mūsų išmintį. Juk vien dėl problemų mes vystomės intelektualiai ir dvasiškai" (M. Scott Peck. "Nepramintuoju taku")

Atsakymai:

1. Nemanau, nes nematau tokio Dievo Biblijoje.

2. Visai ne į temą tas klausimas, turint minty tai, ką dabar parašiau aukščiau.

3. Teisingumas be meilės yra žiaurumas. Mes neturim būt žiaurūs savo artimiesiems. Turim mylėt juos. Tačiau meilė be tiesos yra neįmanoma.

4. Gal ne "iki kokio momento", bet "NUO kokio momento". Nuo tada, kai nusidėjėlis nori priimti Dievo gailestingumą, kuris yra beribis. Dievas negali suteikti gailestingumo dovanos per prievartą, jei nepriimi.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...